Säädösmuutosten hakemisto: 1991

1425/1991
Asetus oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta
1422/1991
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten vahinkoturvajärjestelmästä
1421/1991
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1992
1419/1991
Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta
1416/1991
Laki raakapuun mittaus- ja valvontatoimesta vientikaupassa annetun lain kumoamisesta
1415/1991
Valtioneuvoston päätös rakennushallinnon rakennuspiireistä
1403/1991
Asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta
1400/1991
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1399/1991
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös majoitus- ja ravitsemisliikkeiden elinkeinoilmoitukseen liitettävästä selvityksestä
1398/1991
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä ratkaisemaan eräitä verosopimuksessa tarkoitettuja asioita
1397/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta
1392/1991
Valtioneuvoston päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
1391/1991
Asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
1389/1991
Asetus Ranskan kanssa keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan alueellisen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1388/1991
Asetus Ranskan kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen alueellisen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1387/1991
Laki teurastetun siipikarjan ja syötävän metsänriistan maastaviennistä annetun lain kumoamisesta
1386/1991
Laki maataloustulolain eräiden säännösten soveltamisesta vuonna 1991
1385/1991
Laki pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta
1383/1991
Muutoksia vuoden 1991 tulo- ja menoarvioon
1378/1991
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.