Säädösmuutosten hakemisto: 1991

1377/1991
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1374/1991
Puolustusministeriön päätös kemiallisten taisteluaineiden raaka-aineista
1373/1991
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määristä palkan ulosmittauksessa
1371/1991
Valtiovarainministeriön päätös vuodelta 1990 maksuunpannun säännönmukaisen lopullisen veron kantoajoista ja kantoeristä
1369/1991
Asetus rakennushallinnosta
1368/1991
Laki rakennushallinnosta
1361/1991
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
1360/1991
Taimiaineistoasetus
1359/1991
Asetus Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sotilastiedon turvallisuutta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1358/1991
Asetus Amerikan Yhdysvaltojen kanssa puolustusmateriaalin hankintoja koskevista vastavuoroisista periaatteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1357/1991
Laki verohinnantaksojen lakkauttamisesta sekä niihin sisältyvien hintojen perusteella suoritettavien valtion menojen vakauttamisesta annetun lain kumoamisesta
1356/1991
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1349/1991
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä ympäristönsuojelutoimien edistämiseen Suomen lähialueilla Itä-Euroopassa
1348/1991
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
1347/1991
Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta
1346/1991
Asetus eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1345/1991
Asetus eräistä rajavartiolaitoksen virkajärjestelyistä
1344/1991
Asetus Sveitsin kanssa tehdyn sveitsiläisten juustojen tuontia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1343/1991
Laki Sveitsin kanssa tehdyn sveitsiläisten juustojen tuontia koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1341/1991
Suomen Pankin päätös Suomen Pankin vuoden 1986 tuhannen, viidensadan, sadan ja viidenkymmenen markan setelien Litt. A -mallien selitelmistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.