Säädösmuutosten hakemisto: 1991

1340/1991
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1992
1339/1991
Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta
1338/1991
Asetus eräistä radiolain ja teletoimintalain nojalla perittävistä maksuista
1337/1991
Verohallituksen päätös metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista
1336/1991
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
1335/1991
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
1334/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen kalastuksen rajoittamisesta Pohjanlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 1991
1333/1991
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Vöyrin kunnasta Ylihärmän kuntaan
1332/1991
Asetus Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1331/1991
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta
1330/1991
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1990 metsänhoitomaksun määräämisestä ja maksuunpanosta
1316/1991
Maa- ja metsätalousministeriön päätös puutavaran virallisen mittauksen perustoimitusmaksuista
1315/1991
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
1314/1991
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
1310/1991
Valtioneuvoston päätös alueellisen teknologiatoiminnan edistämiseen myönnettävien avustusten ehdoista
1307/1991
Asetus Jyväskylän yliopiston eräiden virkojen opetusalojen muuttamisesta
1305/1991
Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen määrätynlaista henkilökuljetusta maanteitse koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1304/1991
Asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
1298/1991
Asetus toisten lisävaltuuksien antamisesta asunto-olojen kehittämisrahastolle lainanottoon vuonna 1991
1297/1991
Asetus toisten lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1991 aikana

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.