Säädösmuutosten hakemisto: 1990

984/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös ruoka- ja ruokateollisuusperunan hintatason vakaannuttamisesta
983/1990
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
982/1990
Valtioneuvoston päätös ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen toiminta-avustuksen perusteista
981/1990
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
979/1990
Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksien lisäämisestä vuonna 1990
976/1990
Laki viljan vientikustannusmaksusta
973/1990
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
972/1990
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
971/1990
Valtiovarainministeriön päätös veroäyrin hinnan ilmoittamisesta verohallitukselle vuonna 1990
970/1990
Valtioneuvoston päätös eräiden kuntien ja kunnan osien määräämisestä erityisalueiksi
966/1990
Valtioneuvoston päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1991
964/1990
Asetus merenkulkijain palkallisia vuosilomia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
963/1990
Asetus palkallisia vuosilomia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
962/1990
Asetus Kansainvälisen työjärjestön hyväksymän työnvälityksen järjestelyä koskevan yleissopimuksen numero 88 voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
961/1990
Asetus työajan lyhentämistä neljäänkymmeneen tuntiin viikossa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
956/1990
Laki vuodelta 1989 toimitettavan verotuksen viivästymisestä johtuvista poikkeusjärjestelyistä
955/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1991
954/1990
Valtioneuvoston päätös selluloosasta ja puuvapaasta painopaperista suoritettujen vientitalletusten palauttamisesta
950/1990
Asetus kuluttajatutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
946/1990
Asetus Neuvostoliiton kanssa Ystävyyden luonnonsuojelualueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.