Säädösmuutosten hakemisto: 1990

1054/1990
Valtioneuvoston päätös eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta
1053/1990
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1052/1990
Asetus voimalaitosten ja sähkölaitteistojen rakentamisluvista perittävistä maksuista
1051/1990
Asetus eräistä rajavartiolaitoksen virkajärjestelyistä
1047/1990
Laki erään Helsingin kaupungissa sijaitsevan asuinkiinteistön myymisestä Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:lle
1046/1990
Laki aluevaihdosta Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1045/1990
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1044/1990
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa
1039/1990
Eläinlääkintähuoltoasetus
1031/1990
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1990 aikana
1030/1990
Asetus Pohjoismaiden välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1029/1990
Asetus paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyötä yli valtakunnan rajojen koskevan eurooppalaisen puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta
1028/1990
Asetus Kuuban kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
1026/1990
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1991
1025/1990
Laki vuodelta 1991 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1021/1990
Verohallituksen päätös vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1020/1990
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
1019/1990
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Posti- ja telelaitoksen toimipaikoista
1018/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä
1017/1990
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.