Säädösmuutosten hakemisto: 1986

744/1986
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa käytettävien nostolaitteiden turvallisuusmääräyksistä
743/1986
Päätös kotimaisen kalan kuljetustuen maksamisperusteista
742/1986
Päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun korottamisesta
739/1986
Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta
735/1986
Asetus Sambian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
734/1986
Asetus väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
732/1986
Laki väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
730/1986
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta
727/1986
Asetus ilma-alusten katsastamisesta, tarkastuslentotoiminnasta ja lentäjän lupakirjoista perittävistä maksuista
722/1986
Päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
721/1986
Päätös kylvösiemenistä perittävistä tasausmaksuista
719/1986
Päätös ruokaperunan hintatason vakaannuttamisesta
718/1986
Päätös eräiden virkojen ja toimien siirtämisestä
717/1986
Asetus liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
716/1986
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
715/1986
Asetus Helsingin yliopiston eräistä virkajärjestelyistä
714/1986
Asetus oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
713/1986
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
712/1986
Päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
711/1986
Päätös tarkkailuilmoituksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.