Säädösmuutosten hakemisto: 1986

710/1986
Päätös kalastuksen väliaikaisesta järjestämisestä Pielisjoessa
708/1986
Päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
706/1986
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §: n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
704/1986
Valtioneuvoston päätös kihlakunnista
701/1986
Asetus maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
698/1986
Asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä
697/1986
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
696/1986
Päätös Sveitsin kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin
692/1986
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnon väliaikaisesta järjestämisestä
686/1986
Asetus kaikkinaisten naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
685/1986
Laki kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
682/1986
Valtioneuvoston päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavien järjestysohjeiden soveltamisesta eräisiin satamiin
673/1986
Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
672/1986
Asetus vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
671/1986
Asetus Sveitsin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
670/1986
Laki Sveitsin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
669/1986
Päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
668/1986
Päätös Nurmijärven kunnan kantokykyluokan vahvistamisesta uudelleen vuodeksi 1986
667/1986
Päätös sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä käytettävistä eläimistä
664/1986
Päätös kansanedustajain paikkojen jaosta eri vaalipiirien kesken

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.