Säädösmuutosten hakemisto: 1981

920/1981
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1981
912/1981
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1982
908/1981
Asetus Korean Tasavallan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
907/1981
Laki Korean Tasavallan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
906/1981
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1981 tulo- ja menoarvioon
905/1981
Päätös maatalousmaan arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
904/1981
Päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
901/1981
Talletusten veronhuojennusasetus
900/1981
Talletusten verohuojennuslaki
898/1981
Laki vuodelta 1982 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
891/1981
Päätös rajoitetusti verovelvollisen opiskelijan tai harjoittelijan palkasta tehtävästä vähennyksestä
890/1981
Päätös Luettelo ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1982
889/1981
Päätös poikkeuksista maidontarkastuslain (558/46) nojalla annettuihin maidon myyntiaikoja koskeviin määräyksiin
882/1981
Päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
881/1981
Päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
880/1981
Päätös terveyskeskusten ja sairaanhoitolaitosten perustamissuunnitelman tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa vuonna 1982
879/1981
Päätös terveyskeskusten ja sairaanhoitolaitosten eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1982
878/1981
Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden perustamissuunnitelman tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa vuonna 1982
877/1981
Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1982
876/1981
Päätös päihdehuollon eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1982

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.