Säädösmuutosten hakemisto: 1981

1081/1981
Asetus kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa
1080/1981
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa
1078/1981
Päätös tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta
1077/1981
Päätös pohjoismaisesta sosiaaliturvasopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin 803/1977
1076/1981
Päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
1075/1981
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1072/1981
Päätös vuodelta 1981 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1071/1981
Päätös obligaatio- ja joukkovelkakirjalainojen korkojen vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa
1070/1981
Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
1069/1981
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien luettelon muuttamisesta
1067/1981
Päätös eräiden valtiovarainministeriön ja sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
1065/1981
Päätös eräiden alueiden määräämisestä asuntojen perusparannuskokeilualueiksi
1064/1981
Päätös asumistuen määräytymisperusteista
1063/1981
Päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1062/1981
Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
1060/1981
Asetus eräiden poliisin virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
1057/1981
Laki Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1982
1056/1981
Päätös harjuksen pyynnistä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla
1055/1981
Päätös niistä vuonna 1982 järjestettävistä taidekilpailuista, joista saatuja palkintoja ei katsota veronalaisiksi tuloiksi
1053/1981
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 23 §:n kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.