Säädösmuutosten hakemisto: 1981

1013/1981
Asetus teknilliselle tarkastuslaitokselle suoritettavista maksuista
1012/1981
Asetus sähkötarkastuskeskuksen huolehdittavista tarkastuksista perittävistä maksuista
1011/1981
Päätös maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvon perusteista
1010/1981
Päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1009/1981
Päätös poronhoidosta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1003/1981
Asetus työttömyyden lieventämiseksi järjestettävistä valtion työtehtävistä
1002/1981
Asetus nuorten työllistämistuesta
1000/1981
Asetus karhun, suden ja ahman metsästämisestä
999/1981
Asetus valtion virkamiesten sairaanhoidon järjestämisestä valtion alueellisilla työterveysasemilla
998/1981
puolustusvoimien myrkkyasetus
997/1981
Asetus eräiden puolustusvoimien toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
996/1981
Asetus lääninhallitusten eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
994/1981
Päätös ehdoista, joilla eräät tuotteet vapautetaan valmisteverosta
993/1981
Päätös eräiden juustojen tuontimaksujen muuttamisesta
992/1981
Päätös linja-autoliikenteessä käytettävän dieselöljyn valmisteveron palauttamisesta
991/1981
Asetus polttoaineverosta
984/1981
Laki eräiden virastojen ja laitosten menosääntöjen perusteiden muuttamisesta
980/1981
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton ja siihen sopimussuhteessa olevien valtioiden Yhteisneuvoston Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention D- liitteen ja II liitteen muuttamista koskevien päätösten voimaansaattamisesta
979/1981
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
970/1981
Päätös verovelvollisen ennakonpidätystunnuksen ja muiden ennakonpidätystä koskevien määräysten uudelleen vahvistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.