Säädösmuutosten hakemisto: 1976

75/1976
Päätös alueellisesta kuljetustuesta annetun lain 2 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetuista kuljetuksista
74/1976
Päätös kunnan osuuden enimmäismäärän vahvistamisesta kansaneläkelain mukaisten tukiosien kustannuksista vuodelta 1976
73/1976
Päätös kotimaisen perunajauhon hinnan alentamisesta eräissä tapauksissa
71/1976
Asetus vuodelta 1976 maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumisesta
70/1976
Asetus metsähallinnon erään viran lakkauttamisesta
69/1976
Asetus väliaikaisesta poikkeuksesta kansakoululakiin ja lakiin koulujärjestelmän perusteista annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
67/1976
Päätös Suomen Pankin johtosääntöön tehdyn muutoksen julkaisemisesta asetuskokoelmassa
66/1976
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
65/1976
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
64/1976
Päätös paahtamattoman kahvin tullin väliaikaisesta poistamisesta
63/1976
Laki vankeinhoidon koulutuskeskuksesta
62/1976
Päätös paahdetun kahvin hinnoista
60/1976
Päätös kotimaisen mallasohran hinnasta eräissä tapauksissa
59/1976
Päätös niiden virkamiesasuntojen, joissa on vuoden 1975 aikana toimitettu uusintakatselmus, uusien pistearvojen mukaisten vuokrien voimaantulosta
57/1976
Asetus maankäyttölainsäädännön mukaisten lainojen hoidosta rahalaitoksille suoritettavasta hoitopalkkiosta
56/1976
Asetus kehitysalueiden tuotantotoiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista
51/1976
Laki erään Loimaalla sijaitsevan virastotalokiinteistön myymisestä
50/1976
Laki maa-alueen myymisestä Hyvinkään kaupungille
48/1976
Laki kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta
47/1976
Päätös apteekkitavara- ja eräiden muiden luetteloiden vahvistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.