Säädösmuutosten hakemisto: 1970

419/1970
Asetus eräiden tie- ja vesirakennuslaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta
418/1970
K Imatran kaupungin perustamiskirja
417/1970
Asetus Imatran kaupungin perustamisesta
416/1970
Asetus Oulun yliopiston geologian ja paleontologian apulaisprofessorin viran muuttamisesta nimeltään maaperägeologian apulaisprofessorin viraksi
414/1970
Päätös lastenseimien ja päiväkotien valtionavusta
412/1970
Asetus teknisen käsityön opettajien valmistuksesta Rauman seminaarissa
411/1970
Asetus liiketunnuksesta
410/1970
Asetus valtion takauksen antamisesta Suomi-Talosäätiön ottaman lainan vakuudeksi
409/1970
Asetus Teollistamisrahasto Oy - Industrialization Fund of Finland Ltd:n ulkomaisten lainojen valtion takauksista
408/1970
Asetus Suomen ja Bulgarian välillä tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
407/1970
Laki väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa
406/1970
Päätös toimenpiteistä raputautien leviämisen estämiseksi
405/1970
Päätös eräiden kuntien sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaisemisesta
404/1970
Päätös joka sisältää määräykset kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä eräillä sopimusalueilla Suomenlahdella Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton aluevesillä
403/1970
Päätös opintolainojen enimmäismäärien ja niiden suuruuteen vaikuttavien tulo- ja omaisuusrajojen sekä opintolainansaajalta perittävän koron määrän vahvistamisesta
401/1970
Päätös viljelijöille maksettavasta pinta-alalisästä
400/1970
Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
399/1970
Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkeasetus
398/1970
Päätös lapsilisän maksamispäivästä
397/1970
Asetus vesihallinnon järjestelyyn liittyvästä virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.