Säädösmuutosten hakemisto: 1923

197/1923
Asetus koskeva Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain kansalaisten kanssa syyskuun 22 päivänä 1922 jälkeen naimisiin menneitten entisten Suomen naispuolisten kansalaisten Suomeen matkustamisen helpoittamista.
196/1923
Asetus yleisinä saapumispäivinä lokakuussa 1922 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta
195/1923
Päätös Pohjois-Suomen Pankki nimisen pankkiyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi
194/1923
Asetus maan jakamisesta viiteen hiippakuntaan
193/1923
Asetus joulukuun 10 päivänä 1901 annetulla julistuksella perustetun erityisen kreikkalais-katolisen kansakoulujen tarkastajanviran muuttamisesta tavalliseksi piiritarkastajanviraksi
192/1923
Laki Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteita koskevan lain voimaanpanosta
191/1923
Laki Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteista
190/1923
Asetus niiden liikenne- ja kauttakulunvapautta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta Suomessa, jotka on tehty Barcelonassa 10 päivästä maaliskuuta 20 päivään huhtikuuta 1921 pidetyssä konferenssissa
189/1923
Asetus Suomen ja Ruotsin välisen, Tukholmassa 26 päivänä toukokuuta 1923 tehdyn merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta
187/1923
Asetus kunnallisista ja yksityisistä kasvatuslaitoksista
186/1923
Asetus epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
185/1923
Asetus Suomen ja Tanskan välisen Köpenhaminassa 12 päivänä 1923 tehdyn, tavaranäytteiden tullivapaata tuontia koskevan väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
184/1923
Laki eräiden Suomen ja Tanskan välisen, tavaranäytteiden tullivapaata tuontia koskevan väliaikaisen sopimuksen säännöksien hyväksymisestä
183/1923
Päätös Keravan kauppalan ja Tuusulan kunnan luokituksesta kielellisessä suhteessa.
182/1923
Asetus Keravan kauppalan perustamisesta
181/1923
Asetus Suomen Hypoteekkiyhdistykselle 1907 ja 1909 vuoden obligatsionilainoista myönnetyn valtiontakuun siirtämisestä uudelle obligatsionilainalle
180/1923
Asetus yksityisten maanviljelyslyseoiden ja muiden niihin verrattavien oppilaitosten oikeudesta päästää oppilaita Helsingin yliopistoon sekä korkeakouluihin
179/1923
Asetus joka koskee tyttölyseon pedagogisen johtokunnan edessä suoritettuja kokeita suomen tai ruotsinkielen taidon osoittamiseksi
178/1923
Asetus Lopen hoitoalueen metsänhoitajanviran lakkauttamisesta
177/1923
Asetus Suomen ja Venäjän välisen, suomalaisten kauppa- ja tavara-alusten kulkua Nevalla Laatokan ja Suomenlahden välillä Koskevan sopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.