Säädösmuutosten hakemisto: 1918

Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

87/1918
Päätös minimihinnoista vuonna 1920 korjattavalle sekä uutisviljelyksistä vuosina 1921 ja 1922 korjattavalle sadolle
87/1918
Päätös omavarais- ja muiden talouksien vilja-annosten määrästä.
86/1918
Päätös Maailmanpostiliiton Pääliittokirjassa säädettyjen postimaksujen vastaavista arvoista Suomen rahana
86/1918
Asetus Suojeluskunnista
85/1918
Asetus muutetuista virka- sekä uskollisuus- ja kuuliaisuusvalan kaavoista
84/1918
Asetus kahdensadanmiljoonan markan suuruisen, Suomen vapaudenlaina nimisen obligatsionilainan ottamisesta
83/1918
Päätös vuoden 1918 viljasadon käyttämisestä
82/1918
Päätös sisältävä Helsingfors Aktiebank, Helsingin Osakepankki nimisen osakeyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 4,5,7,11,24 ja 29 §:n muutetun sanamuodon
82/1918
Asetus oleskelu- ja matkustamisoikeuden väliaikaisesta rajoittamisesta
82/1918
Asetus joka koskee kurinpitotuomioistuimen asettamista Suomen valtionrautateiden virka- ja palvelusmiesten kapinanaikana tekemien virkavirheiden käsittelemistä varten.
81/1918
Päätös perunain rajahinnoista
81/1918
Päätös takavarikoitujen väkirehujen luovutushinnoista
80/1918
Asetus Aleksanterin-Yliopiston taloudenhoitajantoimen muuttamisesta vakinaiseksi viraksi.
80/1918
Päätös venäjän kielen opettajan viroista valtion oppikouluissa
80/1918
Asetus Aleksanterin-Yliopiston yleisen kirjaston viroista.
80/1918
Asetus kahden assistentinviran perustamisesta Aleksanterin-Yliopiston Maanviljelystaloudelliseen osastoon
80/1918
Asetus kansakoulutoimen järjestämisestä 11 päivänä toukokuuta 1866 annetun asetuksen 136 §:n, sellaisena kuin se kuuluu 14 päivänä helmikuuta 1911 annetussa asetuksessa , muuttamisesta toisin kuuluvaksi.
79/1918
J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko Suomen Valtakunnassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1919
78/1918
Päätös joka koskee Lapin kihlakuntaan kuljetettavien postipakettien painon rajoittamista.
78/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
77/1918
Laki joka sisältää väliaikaisia säännöksiä Suomen Pankin setelinanto- oikeudesta.
77/1918
Laki joka sisältää väliaikaisia säännöksiä valuuttakaupan harjoittamisesta.
76/1918
Päätös erinäisten kunnallisten vaalien ja muiden toimitusten ajasta.
76/1918
Laki joka sisältää välittävät säännökset 27 päivänä marraskuuta 1917 annettujen maalaiskuntain kunnallislain, kaupunkien kunnallislain ja kunnallisen vaalilain sovelluttamisesta.
75/1918
Päätös jolla kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1908 annettu Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, sisältävä määräyksiä palkinnon maksamisesta hylkeistä.
75/1918
Asetus hovioikeuksien presidenttien ja virkamiesten palkkioiden parantamisesta.
74/1918
Asetus joka sisältää tarkempia säännöksiä Korkeimmasta hallinto- oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanemisesta.
74/1918
Asetus Korkeimmasta oikeudesta
74/1918
Asetus huhtikuun 2 päivänä 1883 erinäisistä vaarinotoista irtolaisten kanssa menettelemisessä annetun julistuksen 5 §:n muuttamisesta.
74/1918
Laki 2 päivänä huhtikuuta 1883 irtolaisista ja niiden kanssa menettelemisestä annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta.
74/1918
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta
74/1918
Laki Korkeimmasta oikeudesta
73/1918
Päätös siitä ajasta, jolloin erinäiset Heinäveden pitäjän Ihamaniemen kylässä sijaitsevat tilat ovat hallinnollisessa suhteessa sekä oikeushoidon puolesta siirrettävät Enonkosken pitäjään
73/1918
Päätös sisältävä "Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag - Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö" nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamisen
72/1918
Laki elintarvikeasiain järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
72/1918
Laki kohtuuttomien hintojen ehkäisemiseksi sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa
71/1918
Päätös joka sisältää Suomen Senaatin Ulkoasiaintoimituskunnan palkkaus- ja menosäännön.
71/1918
Päätös joka sisältää Suomen Senaatin Ulkoasiaintoimituskunnan johtosäännön.
71/1918
Asetus Ulkoasiaintoimituskunnan perustamisesta Suomen Senaatin Talousosastoon
71/1918
Laki 1917 vuoden suurlakon johdosta menetetyn määräajan takaisinsaamisesta
70/1918
Asetus Kalastushallituksesta 19 päivänä heinäkuuta 1918 annetun asetuksen täytäntöönpanosta
70/1918
Asetus Kalastushallituksesta
69/1918
Asetus tilastollisen toimiston perustamisesta Senaatin Oikeustoimituskuntaan
69/1918
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä rikosilmoituksista sekä rikosrekisterin käyttämisestä.
69/1918
Asetus erään papintodistusta koskevan määräyksen soveltamisesta rikosrekisterin otteeseen
69/1918
Asetus joka sisältää määräyksiä papiston, eriuskolaisseurakuntain johtajain ja sivilirekisteriviranomaisten annettavista todistuksista
69/1918
Asetus rikosrekisteristä
67/1918
Asetus venäjän kielen asemasta yksityisoppikouluissa
67/1918
Asetus Kokkolan yksityisen suomalaisen yhteiskoulun ja Maarianhaminan yksityisten ruotsalaisten jatkoluokkien ottamisesta valtion huostaan
67/1918
Asetus Tampereen yksityisen tyttökoulun ottamisesta valtion huostaan
67/1918
Laki valtiorikosoikeuksien tuomitsemain rangaistusten täytäntöönpanosta
Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.