Säädösmuutosten hakemisto: 1918

Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

46/1918
Päätös vangittujen henkilöiden kyyti- ja ruokarahasta
46/1918
Päätös seminaarien vahtimestareille myönnetystä osallisuudesta Siviiliviraston leski- ja orpokassaan
46/1918
Päätös Suomen Pankin uusien viidensadan, sadan ja viiden markan arvoisten setelien liikkeeseen laskemisesta
46/1918
Päätös sisältävä Oulun kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen
46/1918
Päätös sisältävä Kuopion Kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen
46/1918
Asetus luotsirahan korottamisesta
45/1918
Laki sellaisten perunkirjoituskirjain ja kiinteistönluovutuskirjain verottamisesta, joista ei ole suoritettu leimaveroa ennen leimasuostuntalain julkaisemisesta vuonna 1918
45/1918
Laki leimasuostunnasta
44/1918
Asetus sisältävä määräyksiä ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain soveltamisesta
44/1918
Laki ehdollisen rangaistustuomion käyttämisestä eräänlaatuisissa tapauksissa.
44/1918
Laki ehdollisesta rangaistustuomiosta.
43/1918
Päätös jolla kumotaan Senaatin päätös 30 päivältä toukokuuta 1916, joka koskee tavaran kuljetusta vientipaikkoihin.
43/1918
Päätös Viaporin linnoituksen nimen muuttamisesta
43/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta Lennätinhallitukselle ja sen alaisille viranomaisille ja virkamiehille
43/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta Tutkintoasiain Päällikölle ja hänen alaisilleen paikallisille tutkintopäälliköille
43/1918
Päätös vapaakirjeoikeuden myöntämisestä Suomen Eduskunnalle ja sen alaisille laitoksille
43/1918
Asetus 11 päivänä kesäkuuta 1891 annetun Julistuksen 12 §:n kumoamisesta
43/1918
Laki postisäästöpankista Suomessa 24.5.1886 ann. A:n 2 §:n muuttamisesta
42/1918
Laki Suomen eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja prokuraattorin virkatointen lainmukaisuutta
41/1918
Laki puhevallan tai oikeuden säilyttämisajan pidentämisestä äsken kukistetun kapinan johdosta
40/1918
Laki Suomen lipusta
39/1918
Päätös joka sisältää tiedonannon Suomen liittymisestä Maailmanpostiliittoon.
39/1918
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perustetta koskevan lain käyttämisestä
39/1918
Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta
38/1918
Päätös koskeva Suomen Postiljooniyhdistykselle myönnettyä oikeutta vuonna 1918 maksuvapaasti postissa ristisidelähetyksenä lähettää "Postimies" niminen lehti tilaajilleen
38/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta Asutushallitukselle ja erinäisille sen alaisille virkamiehille ja viranomaisille
38/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta Aleksanterin Yliopistolle ja postirahanvapaudesta Yliopistonkirjaston asiamiehille heidän kirjevaihdossaan sanotun yliopiston kanssa
38/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta Sosialihallitukselle sekä sen alaisille viranomaisille
38/1918
Päätös Rauman kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
38/1918
J Köyhäinhoidonpiiritarkastajien johtosääntö
38/1918
Asetus Köyhäinhoidonpiiritarkastajien asettamisesta.
37/1918
Laki Suomen rahasta 9 päivänä elokuuta annetun Lain 6, 10, 11 ja 16 §: n muuttamisesta toisin kuuluviksi
36/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
35/1918
Päätös sisältävä Viipurin kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen
35/1918
Päätös sisältävä Tampereen piirin kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisen
34/1918
Päätös jolla kumotaan Senaatin 8 päivänä elokuuta 1914 antama päätös sotatilaa koskevien säännösten perusteella takavarikkoon pantujen kiinteimistöjen hoitamisjärjestyksestä.
34/1918
Päätös Merenkulkuhallituksen ja sen alaisten virkamiesten toimituskirjain lunastuksesta.
33/1918
Päätös jolla yrityksille ja laitoksille alla mainituilla työaloilla myönnetään lykkäystä 27 päivään elokuuta 1918 kahdeksan tunnin työajasta marraskuuta 1917 annetun lain toimeenpanoon nähden.
33/1918
Päätös valuuttakaupan harjoittamisesta
32/1918
Laki eräiden valtiorikosten käsittelemistä varten asetettavista tuomioistuimista sekä oikeudenkäynnistä niissä.
32/1918
Laki väliaikaisten säännöksien antamisesta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi
31/1918
S Vakinainen rahasääntö vuodeksi 1917
30/1918
Asetus n.s. keisarillisten pitäjäin kirkkoherrain nimittämisjärjestyksen muuttamisesta sekä erinäisten pappien ylimääräisen hakuoikeuden lakkauttamisesta
30/1918
Asetus toisen vankilantarkastajanviran perustamisesta Vankeinhoitohallitukseen
29/1918
Päätös perunain kuljetuksen ehdoista
29/1918
Päätös hienosaippuan takavarikoimisesta.
28/1918
Päätös erinäisten tarveaineiden kuten kuituainesten, nahkojen, vuotien, karvojen, hartsien y. m. ilmoittamisesta.
27/1918
Päätös joka koskee kanavamaksujen väliaikaista korottamista.
27/1918
K Suomen eduskunnan kirjelmä korkeimman vallan käyttämisestä
Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.