Säädösmuutosten hakemisto: 1918

Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

169/1918
Päätös joka sisältää johtosäännön Geologiselle komissionille.
169/1918
Asetus Geologisesta komissionista annetun asetuksen täytäntöönpanosta.
169/1918
Asetus Geologisesta komissionista
169/1918
Asetus Kauppa- ja Teollisuushallituksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta
169/1918
Asetus Kauppa- ja Teollisuushallituksesta.
168/1918
Päätös jonka mukaan Suomen Maanviljelijäin Keskinäisessä Tapaturmavakuutusyhdistyksessä vapaaehtoisesti vakuutetuille työntekijöille tai heidän läheisilleen suoritettavaa vahingonkorvausta ei saa velasta ulosmitata.
168/1918
Päätös kyytirahan väliaikaisesta korottamisesta
168/1918
Päätös Suomen Postiljooniyhdistykselle myönnetystä oikeudesta vuonna 1919 maksutta postissa ristisiteessä lähettää tilaajille "Postimies" nimisen aikakauslehden
168/1918
Päätös joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 87 §:n muutettua sanamuotoa.
168/1918
Asetus Kouluhallitukselle myönnetystä oikeudesta lopullisesti päättää eräitä asioita, joiden ratkaisu tähän asti on ollut Kirkollis- ja opetustoimikunnan tai Senaatin vallassa
167/1918
Päätös sisältävä "Pohjois-Suomen Osakeyhtiö" nimisen Pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamisen
167/1918
Päätös Uudenkaupungin Maistraatin ja Raastuvanoikeuden oikeusneuvosmiehen palkkaa koskevassa asiassa
167/1918
Päätös korvauksen suorittamisesta kihlakunnantuomareille ja lautamiehille välikäräjistä, jotka pidetään sodan aiheuttamista poikkeuksellisista oloista annettujen lakien rikkomisesta nostettujen juttujen käsittelyä varten
166/1918
Päätös koskeva teurasporojen ja poronlihan kauppaa Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Suomussalmen ja Hyrynsalmen kunnissa
166/1918
Päätös erikoisista toimenpiteistä niitä viljelijöitä kohtaan, jotka rikkovat viljan kulutuksesta annettuja määräyksiä.
166/1918
Päätös Valtion viljakonttorin perustamisesta Elintarveministeriön yhteyteen
165/1918
Päätös valtiorikoksiin syyllisten henkilöiden armahtamisesta
164/1918
Päätös huoneenvuokra-asiain järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
164/1918
Päätös siitä, mihin palkkausluokkaan tullilaitoksen virkailijat Suomen tullilaitoksen virkailijain palkkaussäännöstä 12 päivänä marraskuuta 1918 annetun asetuksen mukaan luetaan
164/1918
Asetus ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden kaupasta.
164/1918
Asetus ampuma-aseista.
163/1918
Päätös postirahanvapaudesta "Suomen Punainen Tähti, Yhdistys hevosten hoitamista varten sodassa" nimiselle yhdistykselle
163/1918
Päätös Urjalan, Akaan ja Kylmäkosken pitäjien yhteisen kruununnimismiespiirin jakamisesta.
163/1918
Päätös Nastolan pitäjän, Hollolan ja Kärkölän pitäjien sekä Lammin ja Kosken pitäjien kruununnimismiespiirien jakamisesta
163/1918
Päätös joka sisältää johtosäännön Työväen suojelus- ja huoltonäyttelyn hoitajalle.
163/1918
Asetus Ahvenanmaan läänin Lääninhallituksen virkailijain palkkaussäännöstä.
162/1918
Päätös sisältävä lähempiä määräyksiä 29 päivänä toukokuuta 1917 annetun armahduskirjan täytäntöönpanosta
162/1918
Päätös Senaattiin jätetyn kirjoituksen johdosta, jossa T.l. Pyhäjärven kalastushoitoyhdistys niminen yhdistys on anonut vahvistusta hakemuskirjaan liitetylle ehdotukselle yhdistyksen säännöiksi. Annettu Talousosastossa, lokakuun 12 päivänä 1918
162/1918
Asetus Terijoen tullitoimituksen ekspeditöörin ja Valkeasaaren tullivartion ylipäällysmiehen virkojen lakkauttamisesta
162/1918
Asetus Lappeenrannan väliaikaisen tullitoimituksen lakkauttamisesta
162/1918
Asetus ylimääräisten armovuosien myöntämisjärjestyksestä kirkollisvirkakuntaan kuuluneitten virkamiesten kuolinpesille.
162/1918
Asetus Merentutkimuslaitoksesta.
162/1918
Asetus maanjako-oikeuksien puheenjohtajain palkkioiden parantamisesta
161/1918
Asetus Senaatin ja sen toimituskuntien nimen muuttamisesta
160/1918
Asetus apulaissihteerin viran perustamisesta Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukseen samalla lakkautetun toisen kanslistin viran sijaan
159/1918
Päätös Alajärven, Lehtimäen ja Soinin pitäjäin yhteisen kruununnimismiespiirin jakamisesta.
159/1918
Päätös Jyväskylän, Toivakan ja Petäjäveden pitäjäin sekä Keuruun, Pihlajaveden ja Multian pitäjäin kruununnimismiespiirien jakamisesta.
159/1918
Päätös Virtain ja Ätsärin pitäjäin yhteisen kruununnimismiespiirin jakamisesta
159/1918
Päätös sisältävä "Tampereen Osake-Pankki" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainitun pykälän muutetun sanamuodon
159/1918
Päätös sisältävä "Savo-Karjalan Osake-Pankki" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainittujen pykäläin muutetun sanamuodon
159/1918
Päätös sisältävä Helsingfors Aktiebank-Helsingin Osakepankki nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 5,7,11,15 ja 29 §:n muutetun sanamuodon
159/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta Geodeettiselle laitokselle
159/1918
Asetus Kuusjärven kunnan erottamisesta eri käräjäkunnaksi
159/1918
Asetus Senaatin Käännöstoimiston uudestaan muodostamisesta.
158/1918
S Rauhansopimus Suomen ja Bulgarian välillä.
157/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
156/1918
J Ritarihuonejärjestys Suomen Ritaristolle ja Aatelille
156/1918
J Suomen Valtionarkiston Johtosääntö.
156/1918
Asetus maalaiskansakoulujen piiritarkastajain ja seminaarien johtajain, lehtorien tai muiden vakinaisten virkamiesten oikeudesta palkankorotukseen ja lisäpalkkioon nähden lukea hyväkseen edellisessä virassa palvelemansa aika
155/1918
Päätös koskeva toimenpiteitä tehdastuotteiden aiheettoman hinnannousun ehkäisemiseksi
154/1918
Päätös Valkeakosken taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä
154/1918
Asetus toisen protokollasihteerinviran perustamisesta Suomen Senaatin Oikeustoimituskuntaan
154/1918
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä 1919 vuoden ylioppilastutkinnosta pääsyä varten Aleksanterin-Yliopistoon
154/1918
Asetus niiden avoimien kirjeiden ja todistusten lunastuksesta, jotka annetaan oikeudesta olla päällikkönä ja alipäällikkönä suomalaisella kauppa-aluksella sekä toimittaa luotsauksia määrätyllä kulkuväylällä
153/1918
Laki Liitepöytäkirja Suomen ja Saksan väliseen rauhansopimukseen ynnä kauppa- ja merenkulkuvälikirjaan sekä noottien vaihto
153/1918
K Kauppa- ja merenkulkuvälikirja Suomen ja Saksan välillä
153/1918
S Rauhansopimus Suomen ja Saksan välillä.
152/1918
Päätös erikoisista toimenpiteistä viljan hankkimiseksi sotalaitokselle.
151/1918
Päätös Suomen valtionrautateillä velaksi toimitettavista kuljetuksista
151/1918
Asetus Suomen tullilaitoksen virkailijain palkkaussäännöstä
151/1918
Asetus Senaatin prokuraattorinapulaisen palkkauksen sekä prokuraattorinsihteerinvirkaan liittyvien etujen parantamisesta
151/1918
Asetus vanhemman avustajalääkärin viran perustamisesta Helsingin yleisen sairaalan propedeuttiselle osastolle
150/1918
Päätös koskeva Ahvenanmaan läänin pysyttämistä toistaiseksi Turun ja Porin läänin lääninmetsälautakunnan alaisena alueena
150/1918
Asetus Viipurin läänistä väliaikaisesti eroitettavasta ja alempana määritellyissä asioissa sotilashallinnon alaiseksi asetettavasta raja-alueesta sekä tämän rajamaan komendanttiviraston muodostamisesta ja toimivallasta
150/1918
Laki Suomen valtion edustuksesta ulkomailla
Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.