Säädösmuutosten hakemisto: 1918

Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

149/1918
Päätös heinien pakko-otosta sotaväen tarpeisiin.
149/1918
Päätös toimenpiteistä varsojen teurastamisen ehkäisemiseksi
149/1918
Asetus Elintarvetoimituskunnan ja Elintarvetoimistojen syyte-oikeudesta
148/1918
Päätös siitä taksasta, jonka mukaan maksut Helsingin maanviljelys- ja kauppakemiallisen laboratoorin toimittamista tutkimuksista ovat suoritettavat.
148/1918
Päätös Asutushallituksen ja sen alaisten virkamiesten toimituskirjain lunastuksesta.
148/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden myynnistä apteekeista.
148/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta sotalaitoksen asepajoille Kuopiossa, Viipurissa ja Helsingissä
148/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta Merenkulkuhallitukselle sekä sen alaisille laitoksille ja virkamiehille
148/1918
Asetus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa kannettavista maksuista
147/1918
Laki teiden tekemisestä ja kunnossapidosta maalla
146/1918
Päätös perunain rajahinnoista ja toimenpiteistä perunain hankkimiseksi yleiseen kulutukseen
145/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
144/1918
Päätös eräiden valtiorikosoikeuksien tuomitsemain rangaistusten lieventämisestä
143/1918
Päätös naftan ja kaikkien sen tislaustuotteiden, pellavaöljyn, saippuan, y.m. öljy-ja rasva-aineitten takavarikoimisesta ja valtiolle luovuttamisesta sekä yksinoikeuden antamisesta Kauppa- ja Teollisuuskomisionille näiden öljy- ja rasva-aineitten keruuseen, kuljetukseen ja kauppaan
143/1918
Päätös koskeva metalliromun ja erinäisten jäteaineiden takavarikoimista ja valtiolle luovuttamista
142/1918
Asetus Venäjän alamaisille ja laitoksille kiinteimistöjen hankintaan ja hallintaan nähden Suomessa suotujen etuuksien lakkauttamisesta
142/1918
Asetus arkkitehdin viran perustamisesta Sosialihallitukseen.
142/1918
Asetus vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusrahaston perustamisesta
141/1918
Päätös kansalaisluottamusta menettäneiksi tuomittujen henkilöiden poistamisesta kunnallisista vaaliluetteloista vuonna 1918
141/1918
Päätös luotsausmaksujen kannosta ja tilityksestä
140/1918
Kyytilaki
139/1918
Laki säästöpankeista
138/1918
Päätös karjanomistajien velvollisuudesta luovuttaa lihaa yleiseen kulutukseen ja liha- ja karjakaupan harjoittamisesta maassa
137/1918
Päätös jolla muutetaan Senaatin "Fastighetsbanken i Finland , Aktiebolag, Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiölle" vahvistamia korkoa kasvavain lainaobligatsionien antamisen ehtoja.
137/1918
Päätös koskeva "Nylands Aktiebank" nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 pykälän muutettua sanamuotoa. Alkuperäinen asetus annettu 1886.
137/1918
Päätös sisältävä Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen
136/1918
Asetus Suomen Tullitoimituksen Pietarissa lakkauttamisesta
136/1918
Asetus yhden protokollasihteerinviran lakkauttamisesta Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnassa
136/1918
Asetus koskeva luvatonta maasta poistumista
135/1918
Asetus vuokra-alueiden lunastamisesta 15 päivänä lokakuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanosta
135/1918
Laki vuokra-alueiden lunastamisesta
134/1918
Päätös postirahanvapaudesta Metsätieteelliselle koelaitokselle
134/1918
Päätös laajennetusta vapaakirjeoikeudesta tullikamareille ja tullitoimituspaikoille
134/1918
Asetus , joka koskee uusien virkojen perustamista Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukseen.
133/1918
K Suomen Eduskunnan kokoonkutsumisesta varsinaisille valtiopäiville Helsingin kaupunkiin 5 päiväksi marraskuuta 1918
132/1918
Päätös valmiin nahan rajahinnoista
132/1918
Päätös valmiiden nahkojen kaupasta
132/1918
Päätös raakojen, valmistamattomien, tuoreiden, suolattujen ja kuivien vuotien ja nahkojen hinnoista
132/1918
Päätös raakojen valmistamattomien vuotien ja raakojen nahkojen kaupasta
130/1918
Päätös suolasilakan takavarikoimisesta, ilmoittamisesta, kuljetuksesta ja rajahinnan määräämisestä
129/1918
Päätös siitä, missä järjestyksessä on annettava jäljennöksiä ja otteita eräiden valtiorikosten käsittelemistä varten asetetuissa tuomioistuimissa kertyneistä asiakirjoista
129/1918
Päätös luvan myöntämisestä Osakeyhtiö Maakiinteistöpankille laskea liikkeeseen korkoa kasvavia lainaobligatsioneja
129/1918
Asetus joka koskee kieltoa ulkomaille viemästä tai lähettämästä Suomessa liikkeeseen laskettuja obligatsioneja ja enempää kuin 500 Suomen markkaa seteleissä, postilähetysvekseleissä taikka shekeissä.
129/1918
Asetus eläinlääketieteenkandidaattien oikeudesta eräissä tapauksissa lukea virkavuosia.
Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.