Säädösmuutosten hakemisto: 1918

Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

128/1918
Päätös viljavarastojen ja herneiden ilmoittamisesta, tarkastuksesta ynnä valtiolle luovuttamisesta
127/1918
Päätös jolla kumotaan Senaatin 3 päivänä toukokuuta 1907 antama päätös venäjänkielen taidon vaatimisesta eräiltä Suomen tullilaitoksen virkamiehiltä.
127/1918
Päätös Suomen Pankin uusien kahdenkymmenen markan arvoisten setelien liikkeeseen laskemisesta
127/1918
Päätös Venäjän valtakunnan vaakunan ja venäjänkielisen kirjoituksen poistamisesta Suomen Pankin seteleistä.
126/1918
Päätös joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 16 §:n ensimäisen kohdan muutettua sanamuotoa.
126/1918
Päätös joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 72 §:n muutettua sanamuotoa. Alkuperäinen säädös annettu 1897.
125/1918
Päätös vuonna 1918 toimitettavista kuntain valtuutettujen ja tilintarkastajain vaaleista
125/1918
Päätös jolla 15 päivänä kesäkuuta 1918 maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen XI luvussa maanmittaustoimituksista suoritettavaa palkkiota varten säädetyn taksan määrät toistaiseksi korotetaan.
125/1918
Päätös Maanmittaushallituksen kirjanpitäjän sekä sen ja lääninmaanmittauskonttorien ekspeditöörien, kartanpiirustajien ja puhtaaksikirjoittajien toimista
124/1918
Päätös Riihimäen taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä
124/1918
Asetus valtion oppikoulujen ja seminaarien opettajien ja opettajattarien oikeudesta eläkkeeseen ja lisäpalkkioon nähden lukea hyväkseen näissä oppilaitoksissa palvelemansa aika
123/1918
Asetus verovelvollisuuden täyttämistä koskevan vakuuden asettamisesta ulkomaalle pääsyä varten
123/1918
Asetus siitä, missä järjestyksessä ja millä ehdoilla saavutetaan oikeus olla alipäällikkönä tai päällikkönä suomalaisella kauppa- aluksella sekä tulla nimitetyksi erinäisiin virkoihin merenkulkulaitoksessa ja merenkulkuoppilaitoksessa
123/1918
Asetus merenkulkuoppilaitoksista
122/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
121/1918
Päätös perunoiden ja lanttujen kaupasta, kuljetuksesta ja ilmoittamisesta sekä niiden käytöstä eläinten ruuaksi
120/1918
Päätös valtion sairaaloissa suoritettavista päivämaksuista.
119/1918
Päätös myllylaitosten käyttämisestä.
119/1918
Päätös rajahintojen ja annoksien suuruuden määräämisestä ravintoloissa, ruokaloissa ja kahviloissa tarjottaville ruoka- ja juomatavaroille.
118/1918
Asetus valtakunnansisäisten lehtisähkösanomain vaihdosta.
118/1918
Asetus ilmailuliikenteestä Suomessa.
117/1918
Päätös sisältävä Länsi-Suomen Osake-Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 ja 34 pykäläin muutetun sanamuodon
117/1918
Asetus luotsi-, tulli- ja postilipuista
117/1918
Asetus väliaikaisen kemiallisen teollisuuden osaston perustamisesta Tampereen teollisuuskouluun ja Tampereen teknillisen opiston värjäys-, valkaisu- ja viimeistelyammattiosaston muuttamisesta väliaikaiseksi kemiallisen teollisuuden ammattiosastoksi
116/1918
Päätös omavarais- ja muiden talouksien vilja-annosten määrästä
115/1918
Päätös sadanmiljoonan markan suuruisen Suomen toinen vapaudenlaina - nimisen obligatsionilainan ottamisesta
115/1918
Päätös sodan johdosta vahinkoa kärsineiden lainausrahastosta
114/1918
Päätös koskeva sen 30 päivänä maaliskuuta 1916 annetun kiellon kumoamista, jolla kiellettiin ulkomaalta Suomeen tuomasta suojakotelolla varustettuja tai sidottuja kirjoja
114/1918
Päätös Senaatin elokuun 21 päivänä 1914 antaman päätöksen ulkomaisten painotuotteiden maahantuomisen tavasta peruuttamisesta
113/1918
Asetus aluksenomistajan velvollisuudesta antaa erinäisiä tilastollisia tietoja.
113/1918
Asetus niistä ehdoista, joilla vieraskielisiä yksityisiä oppilaitoksia toistaiseksi saadaan Suomessa perustaa ja ylläpitää.
112/1918
Päätös metalliromun, kumijätteiden, lumppujen y.m. jäteaineiden takavarikoimisesta ja yksinoikeuden luovuttamisesta Kauppa- ja Teollisuuskomissionille näitten jäteaineiden keruuseen, kuljetukseen ja kauppaan
111/1918
Päätös joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 21 §:n muutettua sanamuotoa.
111/1918
Päätös sisältävä Kansallis-Osake-Pankki nimisen osakeyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutetun sanamuodon
110/1918
Päätös sisältävä luettelon niistä tarveaineista, joita 27 päivänä heinäkuuta 1918 kohtuuttomien hintojen ehkäisemiseksi sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa annetun lain 1 §:ssä mainituilla muilla yleisillä tarveaineilla tarkoitetaan
110/1918
Päätös toimenpiteistä sokeriteollisuuden ja sokerijuurikasviljelyksen edistämiseksi
110/1918
Päätös hernevarastojen ja herneiden käyttämisestä ja kuljetuksesta.
110/1918
Asetus Suomen Senaatin Elintarviketoimituskunnan ja muiden elintarvikeviranomaisten toimituskirjain lunastuksesta
109/1918
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä kunnallisen ammattientarkastuksen järjestämisestä ja kunnallisten tarkastajain toiminnasta.
109/1918
Laki poikkeuksellisten olojen vaatimasta yleisestä työvelvollisuudesta
Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.