Säädösmuutosten hakemisto: 1911

Säädösmuutokset numeroittain

41 - 20 19 - 1

19/1911
Päätös koskeva Isonkyrön pitäjän Lehmäjoen kylään kuuluvien Harju-, Viitasalo- ja Pykäri-nimisten osien Kleemolan taloa N:o 1 sekä Rajala-, Puskala- ja Laatiala-nimisten osien Karhulan taloa N:o 2 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Ylihärmän pitäjään
19/1911
Päätös koskeva aikaa, jolloin Armollinen Asetus säästöpankkien tarkastajan uuden apulaisen viran perustamisesta on astuva voimaan
19/1911
Asetus säästöpankkien tarkastajan uuden apulaisen viran perustamisesta
18/1911
Päätös Lahden kaupungin pormestarille myönnetystä osallisuudesta Suomen Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan
18/1911
Päätös joka koskee Suomen vaivaishoidonneuvojain palkkaetujen parantamista
17/1911
Päätös koskeva Pitkäniemen keskuslaitoksessa hoidettavain mielisairaiden lukumäärää
17/1911
Päätös Viipurin lääninsairaalan sairasvuoteiden lukumäärästä
17/1911
Asetus sisältävä muutetun menosäännön Helsingin Keisarillisessa Linnassa palvelevalle henkilökunnalle
16/1911
Päätös koskeva kivihiilitervan vientiä Suomesta Keisarikuntaan
16/1911
Päätös sisältävä "Lahden Panttilaina Osakeyhtiön" sääntöjen vahvistuksen
15/1911
Päätös koskeva Suomen Yhdys-Pankille myönnettyä lupaa antaa korkoa kasvavia lainaobligatsioneja
14/1911
Päätös joka koskee Tuomarniemen, Nikkarilan ja Rovaniemen metsänvartijakoulujen työnjohtajille ja Evon metsänvartijakoulun käsitöiden opettajalle myönnettyä oikeutta eläkkeeseen virasta erotessaan
14/1911
Asetus Pitkäniemen keskuslaitoksen rahasäännöstä
14/1911
Päätös Armollisen käskyn johdosta, joka koskee sairaanhoitohenkilöistä Suomessa annetun Armollisen Asetuksen voimaantulemisen aikaa
14/1911
Asetus sairaanhoitohenkilöistä Suomessa
13/1911
Päätös koskeva Pohjoismaiden Osakepankin Kauppaa ja Teollisuutta varten hankkeissa olevaan obligatsionilainaan kuuluvien obligatsionien tekstin vahvistamista
13/1911
Päätös koskeva Pohjoismaiden Osakepankille Kauppaa ja teollisuutta varten myönnettyä lupaa obligatsionilainan antamiseen
12/1911
Päätös Suomen valtionrautateille 21 p:nä tammikuuta 1897 annetun liikenneohjesäännön 80 §:n muuttamisesta
12/1911
Asetus Suomen Metsähallituksen kolmannen metsäinsinöörinviran asettamisesta vakinaiselle palkkakannalle
11/1911
K 1911 vuoden määräaikaisten Valtiopäiväin päättämisestä 24 (11) p: nä toukokuuta tänä vuonna
10/1911
Asetus Suomen sisällisessä hallituksessa palvelevien valtion- ja muiden virkamiesten rankaisemisesta kurinpitotietä
10/1911
Asetus Lapinlahden keskuslaitoksen rahasäännöstä
9/1911
Päätös , joka koskee m.m. Tampereen yleisen sairaalan ylilääkärinviran täyttämisen järjestystä
9/1911
Päätös ajasta, milloin Armollinen Asetus Tampereen yleisen sairaalan rahasäännöstä on tuleva voimaan
9/1911
Asetus Tampereen yleisen sairaalan rahasäännöstä
9/1911
Asetus Viipurin lääninsairaalan rahasäännöstä
8/1911
Päätös ,jolla virastot ja viranomaiset velvoitetaan käyttämään virallisiin tarpeisiin hyväksyttyjä lajeja kirjoitusmustetta, värinauhaa ja leimaväriä
8/1911
Päätös koskeva Oulun luotsauspiiriä olevan Socklothällan nimisen luotsiaseman yhden luotsinoppilaantoimen lakkauttamista sekä vielä yhden nuoremman luotsin- ja yhden luotsinoppilaantoimen perustamisesta saman piirin Ohtakarin luotsiasemalle
8/1911
Päätös koskeva sitä perustetta, jonka mukaan kaupunkien kansakoulujen ylläpitämiseen suostuntavaroista annettavat apurahat ovat laskettavat
8/1911
Asetus kansakoulutoimen järjestämisestä Suomen Suuriruhtinaanmaassa 11.5.1866 annetun Armollisen asetuksen 136 §:n, sellaisena kuin se nyttemmin kuuluu Armollisessa julistuksessa 7 p:ltä maaliskuuta 1893, muuttamisesta toisin kuuluvaksi
7/1911
Päätös koskeva Osakeyhtiölle Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassalle myönnettyä lupaa antaa korkoa kasvavia lainaobligatsioneja
6/1911
Asetus eräistä muutoksista Keisarillisen Suomen Senaatin vuosirahansääntöön
5/1911
Päätös uuden ohjesäännön vahvistamisesta Suomen kouluviraston eläkekassalle
4/1911
Päätös vieläkin yhden nuoremman luotsin viran perustamisesta Oulun luotsauspiirissä olevalle Ajoksen luotsiasemalle
4/1911
O ylioppilastutkinnosta Suomen Keisarillisessa Aleksanterin- Yliopistossa "Maanviljelyslyseo" -nimisen yksityisen oppilaitoksen ylioppilaskokelaille
4/1911
Päätös ajasta, mistä alkaen Armollinen Asetus Kajaanin yleisen sairaalan rahasäännöstä on voimassa
4/1911
Asetus Kajaanin yleisen sairaalan rahasäännöstä
3/1911
Päätös uudesta palkkaussäännöstä Turun kaupungin virka- ja palvelusmiehille
2/1911
Päätös postirahanvapaudesta Tyrvännön kappelissa olevan Stjernsundin eli Lepaan, valtion laskuun hoidettavan tilanosan hoitajalle
2/1911
Päätös vapaakirjeoikeuden myöntämisestä Suomen kunnallislautakuntain esimiehille sekä kansakoulunjohtokuntain postirahanvapauden laajentamisesta
2/1911
Asetus koskeva suostuntarahaston budjettia vuodeksi 1911
2/1911
Asetus normaaliraiteisen rautatien rakentamisesta Pieksämäen asemalta Savon radalta Savonlinnan kaupunkiin sivuratoineen Varkauteen
2/1911
Asetus niistä määrärahoista kansakoululaitosta ja erinäisiä sivistystarkoituksia varten, jotka ovat suostuntarahastosta suoritettavat vuonna 1911
1/1911
K jolla Suomenmaan Kenraalikuvernööri, Kenraaliluutnantti Seyn määrätään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa puolesta avaamaan helmikuun 1 päiväksi 1911 kokoonkutsutut Valtiopäivät
Säädösmuutokset numeroittain

41 - 20 19 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.