Sähköinen säädöskokoelma: 2020

50/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta, 28.1.2020
49/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen, Latvian, Norjan, Puolan, Ruotsin ja Venäjän välillä tehdystä sopimuksesta, 27.1.2020
48/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.1.2020
47/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.1.2020
46/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 27.1.2020
45/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M313, 24.1.2020
44/2020 Suomeksi På svenska
Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 24.1.2020
43/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta, 23.1.2020
42/2020 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista maksettavasta valtion korvauksesta, 22.1.2020
41/2020 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 21.1.2020
40/2020 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Yliopistot ja yhteiskunta – Turun yliopisto 100 vuotta -juhlarahasta, 21.1.2020
39/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.1.2020
38/2020 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.1.2020
37/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta, 21.1.2020
36/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.1.2020
35/2020 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, 21.1.2020
34/2020 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 21.1.2020
33/2020 Suomeksi På svenska
Laki aluehallintovirastoista annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
32/2020 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 11 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
31/2020 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta , 21.1.2020
30/2020 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta , 21.1.2020
29/2020 Suomeksi På svenska
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
28/2020 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
27/2020 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 17 luvun 3 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
26/2020 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 4 luvun 2 §:n ja 17 luvun 3 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
25/2020 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 3 luvun 2 §:n ja 11 luvun 24 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
24/2020 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain 18 luvun 1 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
23/2020 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain 12 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
22/2020 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
21/2020 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
20/2020 Suomeksi På svenska
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
19/2020 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 33 ja 33 c §:n muuttamisesta, 21.1.2020
18/2020 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 28 §:n muuttamisesta, 21.1.2020
17/2020 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta, 21.1.2020
16/2020 Suomeksi På svenska
Laki tilastolain muuttamisesta, 21.1.2020
15/2020 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisestä strategisesta kumppanuussopimuksesta, 20.1.2020
14/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2020, 20.1.2020
13/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023, 20.1.2020
12/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 20.1.2020
11/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta, 20.1.2020
10/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kansallisesta tuesta, 20.1.2020
9/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta, 20.1.2020
8/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta, 20.1.2020
7/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuntien toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista, 20.1.2020
6/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevasta sopimuksesta vuosille 2020–2023, 17.1.2020
5/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta, 17.1.2020
4/2020 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Maskun kunnan ja Nousiaisten kunnan välillä, 13.1.2020
3/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 10.1.2020
2/2020 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta, 10.1.2020
1/2020 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.1.2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.