Sähköinen säädöskokoelma: 2019

Säädöskokoelmat numeroittain

360 - 261 260 - 161 160 - 61 60 - 1

360/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 26.3.2019
359/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökauppakaudelle 2021–2030, 26.3.2019
358/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja liitteen 2 muuttamisesta, 26.3.2019
357/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021, 26.3.2019
356/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 10 §:n voimaantulosta, 26.3.2019
355/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 19 §:n muuttamisesta, 26.3.2019
354/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 26.3.2019
353/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta, 25.3.2019
352/2019 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 25.3.2019
351/2019 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta, 25.3.2019
350/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta, 25.3.2019
349/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläintautilain muuttamisesta, 25.3.2019
348/2019 Suomeksi På svenska
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta , 25.3.2019
347/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta, 25.3.2019
346/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuosilomalain muuttamisesta, 25.3.2019
345/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta, 25.3.2019
344/2019 Suomeksi På svenska
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta, 25.3.2019
343/2019 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain 38 ja 71 §:n muuttamisesta, 25.3.2019
342/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 25.3.2019
341/2019 Suomeksi På svenska
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 22.3.2019
340/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain 25 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
339/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta, 22.3.2019
338/2019 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta, 22.3.2019
337/2019 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, 22.3.2019
336/2019 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain muuttamisesta, 22.3.2019
335/2019 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
334/2019 Suomeksi På svenska
 Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta, 22.3.2019
333/2019 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, 22.3.2019
332/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa, 22.3.2019
331/2019 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
330/2019 Suomeksi På svenska
Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta, 22.3.2019
329/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 22.3.2019
328/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
327/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
326/2019 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 22.3.2019
325/2019 Suomeksi På svenska
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
324/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun muuttamisesta, 22.3.2019
323/2019 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 2 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
322/2019 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 22.3.2019
321/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
320/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 21.3.2019
319/2019 Suomeksi På svenska
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 21.3.2019
318/2019 Suomeksi På svenska
Laki riistavahinkolain muuttamisesta, 21.3.2019
317/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 21.3.2019
316/2019 Suomeksi På svenska
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta, 21.11.2019
315/2019 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 21.3.2019
314/2019 Suomeksi På svenska
Museolaki, 21.3.2019
313/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
312/2019 Suomeksi På svenska
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
311/2019 Suomeksi På svenska
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
310/2019 Suomeksi På svenska
Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
309/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 119 ja 120 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
308/2019 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 20.3.2019
307/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta, 20.3.2019
306/2019 Suomeksi På svenska
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 20.3.2019
305/2019 Suomeksi På svenska
Laki aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta, 20.3.2019
304/2019 Suomeksi På svenska
Laki Digi- ja väestötietovirastosta, 20.3.2019
303/2019 Suomeksi På svenska
Vuoden 2019 lisätalousarvio, 19.3.2019
302/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 19.3.2019
301/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 19.3.2019
300/2019 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 19.3.2019
299/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 19.3.2019
298/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 3 luvun 3 §:n ja 7 luvun 11 §:n muuttamisesta, 19.3.2019
297/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 19.3.2019
296/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 19.3.2019
295/2019 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, 19.3.2019
294/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 19.3.2019
293/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta , 19.3.2019
292/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 9 §:n muuttamisesta, 19.3.2019
291/2019 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain muuttamisesta, 19.3.2019
290/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyydestä ja turvaominaisuuksista, 18.3.2019
289/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta, 18.3.2019
288/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 18.3.2019
287/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 18.3.2019
286/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Sloveniaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta, 15.3.2019
285/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 14.3.2019
284/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta, 13.3.2019
283/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 11.3.2019
282/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteista, 11.3.2019
281/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 25 a §:n muuttamisesta, 8.3.2019
280/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 8.3.2019
279/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 7.3.2019
278/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta , 6.3.2019
277/2019 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
276/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
275/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
274/2019 Suomeksi På svenska
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
273/2019 Suomeksi På svenska
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 6.3.2019
272/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 6 luvun 10 §:n muuttamisesta, 6.3.2019
271/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.3.2019
270/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 5.3.2019
269/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta, 5.3.2019
268/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Turvallisuuskomiteasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 5.3.2019
267/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta, 5.3.2019
266/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista, 1.3.2019
265/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista, 1.3.2019
264/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2019
263/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2019
262/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2019
261/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 1.3.2019
Säädöskokoelmat numeroittain

360 - 261 260 - 161 160 - 61 60 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.