Englanninkieliset säädöskäännökset aakkosjärjestyksessä: V

843/2017 englanti
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
1250/2014 englanti
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
64/2015 englanti
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta
647/2009 englanti
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta
713/2009 englanti
Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
146/2018 englanti
Valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista
928/2004 englanti
Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta
270/2007 englanti
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisista suoritteista
1158/2009 englanti
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritusten maksullisuudesta
548/2008 englanti
Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta
1484/2001 englanti
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
708/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
1432/2015 englanti
Valtioneuvoston asetus integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa annetun lain voimaantulosta
526/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä
151/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta
179/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus jätteistä
331/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista
190/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä
391/2012 englanti
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
1725/2015 englanti
Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.