647/2009 englanti

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta

Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och använding av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

Government Decree on the exceptions to Annex XVII of the REACH Regulation on restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain hazardous substances, mixtures and articles

Hallinnonala: Sosiaali- ja terveysministeriö

Käännökset

Säädösnumero, johon asti käännöksessä on lainsäädäntömuutoksia seurattu.

  • 647/2009
    Ei saatavilla
    Käännös valmistunut: 20.06.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.