Säädökset alkuperäisinä: 2020

Säädökset numeroittain
80/2020
Puolustusministeriön asetus varusmiespalveluksessa ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien yhteismajoitusta koskevasta kokeilusta
79/2020
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
78/2020
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi annetun päätöksen määräysten muuttamisesta
77/2020
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta
76/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
75/2020
Valtiovarainministeriön asetus talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainasopimusten ehdoista
74/2020
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta
73/2020
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
72/2020
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta
71/2020
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
70/2020
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden vientiä koskevan lupaharkinnan yleisistä edellytyksistä
69/2020
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
68/2020
Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä
67/2020
Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
66/2020
Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista
65/2020
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
64/2020
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta
63/2020
Valtioneuvoston asetus Maltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
62/2020
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta
61/2020
Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
60/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
59/2020
Valtioneuvoston asetus kansainvälisen tieliikenteen kuljetuslupien myöntämisestä
58/2020
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
57/2020
Laki rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta
56/2020
Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
55/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
54/2020
Valtiovarainministeriön asetus Yliopistot ja yhteiskunta – Turun yliopisto 100 vuotta -juhlarahasta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
53/2020
Valtioneuvoston asetus Digi- ja väestötietovirastosta
52/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n kumoamisesta
51/2020
Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
Säädökset numeroittain

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.