1181/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (874/2017) 10 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

8 a §
Kiinteistötoimitusmaksu tiekunnan perustamisesta, jakamisesta tai lakkauttamisesta kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä

Yksityistielain (560/2018) 49 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tiekunnan perustamisesta kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä sekä saman lain 63 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tiekunnan jakamisesta tai lakkauttamisesta taikka tiekuntien yhdistämisestä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena. Toimituskorvaus on 300 euroa kutakin edellä mainittua toimenpidettä kohden.

10 §
Kiinteistötoimitusmaksu kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista koskevassa asiassa

Toimituskorvauksena määrättävä kiinteistötoimitusmaksu toimituksen yhteydessä tehdystä ratkaisusta asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön tai rekisteriyksikköön siirrettävien alueiden taikka yhteisalueosuuksien vapauttamista kiinnityksistä, on 35 euroa kiinnitykseltä.

Toimituskorvauksena määrättävä kiinteistötoimitusmaksu toimituksen yhteydessä tehdystä ratkaisusta asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön tai rekisteriyksikköön siirrettävän alueen vapauttamista kirjatusta eläkeoikeudesta, on 87 euroa eläkeoikeudelta.

Toimituskorvauksena määrättävä kiinteistötoimitusmaksu yhteisestä alueesta muodostetun lohkokiinteistön vapauttamisesta osakaskiinteistöön kohdistuvista kiinnityksistä ja kirjatuista eläkeoikeuksista kiinteistönmuodostamislain 28 §:n 2 momentin nojalla on 300 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.