784/2018

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2018

Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti:

kumotaan puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista annetun puolustusministeriön asetuksen (23/2013) liitteet 1 ja 2,

muutetaan 6 ja 12 § ja 31 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 31 §:n 1 momentti asetuksessa 442/2016, sekä

lisätään 34 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

6 §
Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan vaatimukset

Puolustusvoimien ajokortti ja ajolupa on 85,6 millimetrin pituinen ja 54 millimetrin levyinen kulmistaan pyöristetty muovinen kortti, johon merkitään kortin haltijan sukunimi, etunimet, henkilötunnus, myöntäjä, myöntämispäivä, voimassaoloaika ja luokka.

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan etupuolella on Puolustusvoimien tunnuskuva monivärisenä sekä tekstit PUOLUSTUSVOIMIEN AJOKORTTI FÖRSVARSMAKTENS KÖRKORT tai PUOLUSTUSVOIMIEN AJOLUPA FÖRSVARSMAKTENS KÖRTILLSTÅND.

Puolustusvoimien ajokortin ja ajoluvan kääntöpuolelle merkitään muut tässä asetuksessa tarkoitetut ajo-oikeudet ja kelpoisuudet sekä ajokorttilain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut pääesikunnan määräämät luvat.

12 §
Puolustusvoimien ajoluvan myöntämisen edellytykset

Puolustusvoimien ajolupa voidaan myöntää 11 §:n 1 momentissa tarkoitetuille henkilöille.

Puolustusvoimien ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että henkilöllä on vastaavan ajokorttiluokan muu kuin tilapäinen ajokorttilain mukainen ajokortti ja että henkilö ei ole ajokiellossa. Sen lisäksi edellytyksenä on, että

1) henkilö on saanut pääesikunnan määräämän koulutuksen;

2) henkilö on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suorittanut puolustusvoimien ajoluvan luokkaa vastaavan ajolupakokeen; ja

3) henkilöä ei ole tuomioistuimen päätöksellä tuomittu puolustusvoimien ajoneuvon määräysten vastaisesta käytöstä viimeisen kahden vuoden aikana.

Kertaus- tai vapaaehtoiseen harjoitukseen määrätylle tai kutsutulle reserviläiselle, jolla ei ole aikaisemmin ollut vastaavan luokan puolustusvoimien ajokorttia tai ajolupaa, voidaan myöntää ajolupa harjoituksen ajaksi. Edellytyksenä on, että henkilö:

1) osoittaa ajaneensa päätoimisesti vähintään vastaavan luokan ajoneuvoa harjoitusta edeltävän viiden vuoden aikana vähintään yhden vuoden ajan tai hänellä on voimassa oleva liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettu henkilö- tai tavarakuljetusten ammattipätevyys;

2) on saanut pääesikunnan määräämän koulutuksen; sekä

3) on suorittanut hyväksytysti vastaavan ajolupakokeen.

Pääesikunnan ohjeiden mukaisesti puolustusvoimien ajolupa voidaan myöntää puolustushallinnolle palveluja tuottavan yhteisön palveluksessa olevalle henkilölle.

31 §
Vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupa

Kuljettajalla on oltava kuljetuksen sisältöä vastaava ADR-ajolupa tai tämän asetuksen mukainen VAK-ajolupa, jos Puolustusvoimien valvonnassa kappaletavarana tai säiliötilavuutena kuljetetaan suurempia määriä kuin liikenteen turvallisuusviraston vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun määräyksen kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvistä vapautuksista on määrätty.


34 §
VAK-ajoluvan myöntäminen, voimassaolo ja jatkaminen

Tasavallan presidentin asevelvollisuuslain (1438/2007) 32 §:n 4 momentissa tarkoitetun päätöksen ajaksi reserviläiselle voidaan myöntää sotilaallisen valmiuden kohottamiseksi VAK-ajolupa ilman koetta, jos:

1) reserviläinen on suorittanut ADR-ajoluvan;

2) ADR-ajoluvan voimassaolon päättymisestä on kulunut enintään viisi vuotta; ja

3) ennen kuljetukseen ryhtymistä reserviläiselle annetaan neljän tunnin pituinen koulutus.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 2018.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2018

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitussihteeri
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.