185/2018

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2018

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen (872/2017) 2 § sekä liite seuraavasti:

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa vastaava maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa vastaavan kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

2) kansalaisuusilmoitusta;

3) ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa ja yrittämistä varten;

4) ensimmäisen oleskeluluvan perusteella myönnettävää uutta määräaikaista lupaa;

5) pysyvää oleskelulupaa;

6) Euroopan unionin sisällä siirtymistä koskevaa ilmoitusta sekä

7) kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2018

Sisäministeri
Kai Mykkänen

Erityisasiantuntija
Kirta Sandström

Liite

MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET

SUORITTEET

Suorite                              Maksu

MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT

Asia, joka koskee

– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, myöntäminen 49 €

– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, hylkäävä päätös 49 €

– viisumia 60 €

– viisumia, alennettu maksu 35 €

– viisumia, voimassaoloajan jatkaminen 30 €

OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT MAKSUT

Asia, joka koskee

– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi 440 €

– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi, sähköinen hakemus 350 €

– hakemusta Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi 400 €

– kansalaisuusilmoitusta 250 €

– kansalaisuusilmoitusta, sähköinen hakemus 200 €

– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen 100 €

– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 80 €

– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten 520 €

– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, sähköinen hakemus 450 €

– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten,

ei työvoiman saatavuusharkintaa 470 €

– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten,

ei työvoiman saatavuusharkintaa, sähköinen hakemus 400 €

– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten 520 €

– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten,

sähköinen hakemus 450 €

– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa 470 €

– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 400 €

– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) 200 €

– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), hakija opiskelija

tai alaikäinen 150 €

– pysyvää oleskelulupaa 180 €

– pysyvää oleskelulupaa, hakija alaikäinen 150 €

– kausityötodistusta 100 €

– kausityötodistusta, sähköinen hakemus 60 €

– Euroopan Unionin sisällä siirtymistä koskevaa ilmoitusta 100 €

– kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisen

matkustusasiakirjaa 108 €

OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT MAKSUT

Asia, joka koskee

– kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa tiedustelua 50 €

– ensimmäistä oleskelulupaa 470 €

– ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 420 €

– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen 250 €

– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 220 €

– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten 360 €

– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten, sähköinen hakemus 300 €

– oleskelulupakortin uudistamista 80 €

– kadotetun tilalle annettavaa oleskelulupakorttia 100 €

– hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä 100 €

– hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi 100 €

– Euroopan unionin kansalaisen tai rinnastettavan oleskeluoikeuden

rekisteröintiä 54 €

– todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 54 €

– Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia

tai pysyvää oleskelukorttia 54 €

– oleskelukortin uudistamista 54 €

– pyynnöstä annettavaa todistusta 20 €

MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua Maahanmuuttovirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja saa tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (valtion maksuperustelaki 11 b §).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.