175/2018

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen (211/2017) 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Valtion nuorisoneuvosto

Neuvostossa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja näiden lisäksi enintään 16 jäsentä. Valtioneuvosto asettaa neuvoston kuultuaan nuorisotoimialalla toimivia tahoja. Neuvostossa on edustettuna nuorisotyön, nuorisopolitiikan ja nuorisotoiminnan asiantuntemus. Lisäksi neuvostossa on eduskuntaan valittujen poliittisten puolueiden edustus.


4 §
Arviointi- ja avustustoimikunta

Arviointi- ja avustustoimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja näiden lisäksi enintään kahdeksan jäsentä. Valtioneuvosto asettaa toimikunnan kuultuaan nuorisotoimialalla toimivia tahoja. Toimikunnassa on edustettuna perehtyneisyys valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan, nuorisotyöhön ja -politiikkaan sekä nuorisotoimintaan.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2018.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2018

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo Terho

Hallitussihteeri
Juha Post

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.