174/2018

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:n määräys-kokoelman nro antopäivä voimaantulopäivä
MMM:n asetus kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttami-sesta 1/18 9.3.2018 1.4.2018

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta, osoite (Hallituskatu 3 A, Helsinki), PL 30, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 0295 16 2200.

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2017/1920; EUVL N:o L 271, 20.10.2017, s. 34

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2018

Osastopäällikkö
Minna-Mari Kaila

Erityisasiantuntija
Taina Sahin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.