162/2018

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain 3 §:n 3 momentin 5 a ja 5 b kohdan sekä maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1055/2016) voimaantulosäännöksen 2 momentin ja maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain (1057/2016) voimaantulosäännöksen 2 momentin nojalla:

1 §

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1055/2016) 3 §:n 3 momentin 5 a kohta tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2018 ja 5 b kohta 31 päivänä lokakuuta 2018.

Maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain (1057/2016) 9 §:n 2 momentti, 17 a §:n 3 momentti ja 17 b §:n 3 momentti tulevat voimaan 31 päivänä lokakuuta 2018.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU (32014L0092); EUVL L 257, 28.8.2014, s. 214

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finanssineuvos
Risto Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.