10/2018

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Suomen tasavallan ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 87/2016, jäljempänä ministeriöiden välinen sopimus) 2 artiklan nojalla Suomen ja Venäjän osapuolet ovat Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017 allekirjoittaneet pöytäkirjan, jonka mukaisesti ne ovat sopineet muutoksista ministeriöiden välisen sopimuksen liitteisiin.

2 §

Ministeriöiden välisen sopimuksen liitteisiin pöytäkirjan mukaisesti tehtävät määräysten muutokset ovat voimassa asetuksena.

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2018.

(Sopimuksen liitteet ja niihin tehtävät muutokset ovat saatavilla Liikenteen turvallisuusvirastosta)
(Sopimuksen liitteet ja niihin tehtävät muutokset ovat saatavilla Liikenteen turvallisuusvirastosta) (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 1/2018)

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Liikenneneuvos
Risto Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.