Säädökset alkuperäisinä: 2018

Säädökset numeroittain
70/2018
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen liitteen muuttamisesta
69/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
68/2018
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
67/2018
Laki ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta
66/2018
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
65/2018
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta
64/2018
Laki löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta
63/2018
Laki avaruustoiminnasta
62/2018
Laki avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta
61/2018
Laki kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
60/2018
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
59/2018
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdystä sopimuksesta
58/2018
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 13–15 §:n voimaantulosta
57/2018
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
56/2018
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
55/2018
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
54/2018
Laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
53/2018
Laki tulotietojärjestelmästä
52/2018
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 11 ja 18 §:n muuttamisesta
51/2018
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Säädökset numeroittain

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.