Säädökset alkuperäisinä: 2018

Säädökset numeroittain
231/2018
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
230/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2018
229/2018
Ulkoministeriön asetus takaisinmaksusitoumuslomakkeista
228/2018
Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
227/2018
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
226/2018
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
225/2018
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
224/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
223/2018
Laki yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi
222/2018
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
221/2018
Valtioneuvoston asetus henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
220/2018
Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta
219/2018
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
218/2018
Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista
217/2018
Laki rikoslain muuttamisesta
216/2018
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 ja 51 §:n muuttamisesta
215/2018
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta
214/2018
Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
213/2018
Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
212/2018
Laki Ilmatieteen laitoksesta
211/2018
Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
210/2018
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
209/2018
Laki kirkkolain muuttamisesta
208/2018
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta 
207/2018
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
206/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
205/2018
Laki verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta
204/2018
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta
203/2018
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
202/2018
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n muuttamisesta
201/2018
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
Säädökset numeroittain

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.