Säädökset alkuperäisinä: 2018

482/2018
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
481/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
480/2018
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta
479/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
478/2018
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
477/2018
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta
476/2018
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX -putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
475/2018
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
474/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
473/2018
Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
472/2018
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta
471/2018
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
470/2018
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 
469/2018
Laki merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta
468/2018
Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain kumoamisesta
467/2018
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
466/2018
Laki palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi annetun lain kumoamisesta
465/2018
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
464/2018
Laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta
463/2018
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
462/2018
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
461/2018
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
460/2018
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta
459/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n 1 momentin i ja j kohdan kumoamisesta
458/2018
Valtioneuvoston asetus teurasruhojen luokittelusta
457/2018
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2018
456/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
455/2018
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
454/2018
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
453/2018
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
452/2018
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta
451/2018
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 2 ja 3 kohdan kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.