442/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2016

Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista annetun puolustusministeriön asetuksen (23/2013) 3 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohta, 18 §:n 4 ja 5 momentti ja 31 § ja

lisätään 9 §:n 1 momenttiin uusi 9 kohta ja uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Ajoneuvotarkastaja

Ajoneuvotarkastajan kelpoisuus voidaan myöntää puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön kuuluvalle, jolla on puolustusvoimien liikenneopettajalupa tai ajokorttilain (386/2011) mukainen liikenneopettajalupa sekä puolustusvoimien BECE-luokan ajokortti. Henkilö on toiminut yhteensä vähintään kolme vuotta puolustusvoimien liikenneopettajana, puolustusvoimien moottoripyörän liikenneopettajana, ajolupakouluttajana tai pyöräalustaisen panssariajoneuvon ajo-opettajana, joista puolustusvoimien liikenneopettajana vähintään yhden vuoden ajan ja suorittanut pääesikunnan määräämän koulutuksen. Liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon sisältyvän tutkinnon osan, joka kattaa kuljettajantutkinnon tai ajokokeen vastaanottamisen, suorittaminen vastaa kahta vuotta opetuskokemusta puolustusvoimien liikenne-opettajana, puolustusvoimien moottoripyörän liikenneopettajana, ajolupakouluttajana tai pyöräalustaisen panssariajoneuvon ajo-opettajana. Ajoneuvotarkastajan kelpoisuuden myöntää pääesikunta.


9 §
Sotilasajoneuvon kuljettaminen ilman puolustusvoimien ajokorttia tai ajolupaa

Ajokorttilain mukaisen ajokortin perusteella saa kuljettaa muuta sotilasajoneuvoa kuin erikois- tai panssariajoneuvoa, jos kysymyksessä on:

1) AM-, B- ja C1 -luokan ajoneuvo;


6) henkilö, jolla on liikenneopettajalupa tai opetusharjoittelulupa;


9) puolustusvoimien lentokenttäpaloauton pelastustoimintaan tai pelastustoiminnan koulutukseen ja harjoitteluun liittyvä ajo.


Ajokorttilain mukaisen ajokortin perusteella saa kuljettaa sotilasajoneuvoa yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella, jos kysymyksessä on puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen muiden viranomaisten tukeminen.


18 §
Kuljettajantutkintoon vaadittava opetus

Puolustusvoimien C-luokan ajokorttia varten annettavan opetuksen on täytettävä myös C1E-luokan vaatimukset. Kouluajoneuvona saadaan käyttää ajoneuvoyhdistelmää, jonka vetoautona on C-luokan kuorma-auto, ja yhdistelmän todellinen kokonaismassa alle 20 000 kg.


D1- ja D-luokan puolustusvoimien kuljettajantutkintoon vaadittava opetuksen vähimmäismäärä on ajokorttilain 54 §:n 2 momentin 2-kohdassa tarkoitetun täydentävän kuljettajaopetuksen määrä, jos oppilaalla on puolustusvoimien C-luokan ajokortti ja ammattipätevyys.


31 §
Vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupa

Jos liikenteen-turvallisuusviraston vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun määräyksen 4541/03.04.03.00/2015 kohdassa 1.1.3.6 tarkoitettuja suurempia määriä vaarallisia aineita kuljetetaan puolustusvoimien valvonnassa kappaletavarana tai säiliötilavuutena, on kuljettajalla oltava kuljetuksen sisältöä vastaava ADR -ajolupa tai tämän asetuksen mukainen VAK -ajolupa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2016

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Esittelijä
Inka Lilja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.