392/2016

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2016

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun ympäristöministeriön asetuksen (1571/2015) 2 §:n 1 momentin 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

2 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu:


2) Maastoliikenteeseen liittyvät julkisoikeudelliset päätökset:


c) Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu maastoliikennettä koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös muutoksenhakua varten 50 euroa; jaTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Johanna Korpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.