1379/2015

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahaston säännöiksi annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan Koulutusrahaston säännöiksi annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1311/2002) 7 ja 10 § seuraavasti:

7 §
Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät

Hallitus johtaa ja kehittää rahaston toimintaa. Hallituksen tehtävänä on:

1) laatia vuosittain rahaston talousarvio,

2) laatia vuosittain rahaston tilinpäätös ja toimintakertomus,

3) päättää rahaston varojen sijoittamisesta,

4) päättää rahaston toimitusjohtajan ja muiden johtajien valinnasta, työsuhteen päättämisestä sekä työsuhteen ehdoista,

5) päättää rahaston osalta etuuksia koskevien säädösten soveltamisen periaatteista ja valvoa etuuksien myöntämistä,

6) päättää muut periaatteellista laatua olevat tai muuten tärkeät asiat.

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää rahaston operatiivista toimintaa hallituksen määrittelemän strategian ja linjausten mukaisesti,

2) vastata siitä, että rahaston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty,

3) johtaa rahaston henkilöstöä ja päättää rahaston toimihenkilöiden valinnasta, työsuhteen päättämisestä sekä työsuhteen ehdoista,

4) antaa hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Mitä tässä asetuksessa säädetään toimitusjohtajasta, sovelletaan myös hänen sijaiseensa, kun tämä hoitaa tehtävää toimitusjohtajan ollessa estynyt.

10 §
Valvonnassa tarpeellisten tietojen toimittaminen

Rahaston tulee lähettää Finanssivalvonnalle tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Rahaston tulee antaa Finanssivalvonnalle muutkin sen pyytämät tiedot rahaston valvontaa varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitussihteeri
Pekka Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.