597/2015

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (747/2005) 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §
Perintö- ja lahjaverotuksen eräpäivät

Jos veron maksamiseen on perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 56 §:n nojalla myönnetty pidennystä, ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kuuden kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jollei perintö- ja lahjaverolain 56 §:n 4 momentista muuta johdu, jäljellä olevat erät on suoritettava vuoden välein edellisen erän eräpäivästä siten, että viimeinen erä suoritetaan viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä yhdeksän ja puolen vuoden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä. Se osa perintö- tai lahjaveroa, jolle pidennystä ei ole myönnetty, maksetaan 1 momentin mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2015

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Lainsäädäntöneuvos
Jukka Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.