361/2015

Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) 5 § ja 6 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 5 § asetuksissa 477/2008 ja 618/2012 sekä, 6 §:n 3 momentti asetuksessa 477/2008, seuraavasti:

5 §
Tehtäviin määrääminen

Ulkoasiainhallintolaissa (204/2000) säädetään valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävään määräämisestä.

Valtioneuvosto määrää alivaltiosihteerin, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön, protokollapäällikön, ulkoasiainhallinnon tarkastajan, henkilöstöjohtajan ja kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön tehtävään.

Ministeriön muihin tehtäviin määrää ulkoasiainministeriö.

6 §
Eräiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön ja protokollapäällikön tehtävässä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, muissa 1 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä 2 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä soveltuvuus johtamistehtäviin.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2015.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2015

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.