1269/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (444/2014) 1 §, 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 9 §:n 1, 3 ja 4 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetussa laissa (958/2013) tarkoitetulta yksittäishyväksyjältä ja ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ja VAK-katsastuksia suorittavalta ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetussa laissa (957/2013) tarkoitetulta katsastajalta jatkokoulutuksena edellytettävästä erikoiskoulutuksesta sekä koulutuksen antajasta.

3 §
Erikoiskoulutuksen tarkoitus ja rakenne

Edellä 1 momentissa tarkoitetun erikoiskoulutuksen suorittaminen oikeuttaa yksittäishyväksyjän ja katsastajan myöntämään VAK-hyväksyntöjä ja katsastajan suorittamaan VAK-katsastuksia.

Ammattitaidon ylläpitäminen varmistetaan erikoiskoulutuksen täydennyskoulutuksessa ja kokeessa. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on antaa yksittäishyväksyjälle ja katsastajalle tiedot VAK-hyväksyntöjä ja VAK-katsastuksia koskevista uusista säännöksistä, ohjeista ja työmenetelmistä. Erikoiskoulutuksen täydennyskoulutuksen kokeessa tarkastetaan, että yksittäishyväksyjä ja katsastaja hallitsee edelleen VAK-hyväksyntä- ja VAK-katsastustoimenpiteet.

9 §
Erikoiskoulutuksen täydennyskoulutus ja koe

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja säilyttääkseen oikeuden VAK-hyväksyntöjen myöntämiseen ja VAK-katsastusten suorittamiseen 3 §:n 2 momentin mukaisesti on yksittäishyväksyjän ja katsastajan osallistuttava erikoiskoulutuksen täydennyskoulutukseen ja läpäistävä koe sen vuoden loppuun mennessä, jona on kulunut kolme vuotta siitä, kun hän on viimeksi suorittanut hyväksytysti kyseisen kokeen.


Jokaiseen täydennyskoulutukseen tulee kuulua yhteensä vähintään neljä oppituntia lähi- ja etäopetusta sekä koe.

Yksittäishyväksyjä ja katsastaja voivat Liikenteen turvallisuusvirastolle ennakkoon ilmoitetusta, erityisestä syystä lykätä erikoiskoulutuksen täydennyskoulutukseen osallistumista ja kokeen suorittamista hyväksyntä- ja katsastusoikeuden päättymistä seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun asti menettämättä 3 §:n 2 momentin mukaista oikeuttaan VAK-hyväksyntöjen myöntämiseen ja VAK-katsastusten suorittamiseen. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ja kokeen suorittaminen vastaavat edellisen vuoden täydennyskoulutusta ja koetta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Tiina Ranne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.