373/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus passeista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään passilain (671/2006) nojalla:

1 §
Nimikirjoitus

Hakijan on passihakemusta jätettäessä annettava nimikirjoitusnäyte hakemuksen vastaanottavan viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

Jos hakija on kirjoitustaidoton tai vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn takia kykenemätön antamaan nimikirjoitusnäytettä, passiin merkitään viiva korvaamaan nimikirjoitus.

2 §
Alaikäisen passihakemus

Huoltaja antaa passilain (671/2006) 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksensa allekirjoittamalla huoltajan suostumusta koskevan kohdan hakemuslomakkeessa.

Alaikäisen passihakemukseen on liitettävä kirjallinen ja yksilöity suostumus niiltä huoltajilta, jotka eivät ole henkilökohtaisesti läsnä passihakemusta jätettäessä.

3 §
Merenkulkijain henkilöllisyystodistuksen hakemisessa tarvittavat liitteet

Haettaessa merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 64/1970) tarkoitettua merenkulkijain henkilöllisyystodistusta hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija työskentelee merenkulkijana aluksessa, jota vakituisesti käytetään merenkulkuun, tai siitä, että hakijalla on laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen pätevyyskirja tai lisäpätevyystodistus ja että hän on työnhakijana merenkulkijaksi.

4 §
Passin lähettäminen viranomaisen toimesta erityistilanteissa

Viranomainen tai kunniakonsuli voi passilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa passin lähettämällä sen kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä.

5 §
Passin luovuttaminen hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle

Passi luovutetaan hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle.

Henkilö, jolle passi luovutetaan, on tunnistettava luotettavalla tavalla.

6 §
Yksityinen palveluntuottaja passin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastajana sekä passin toimittajana

Passilain 35 §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisen palveluntuottajan on tarkastettava Poliisihallituksen kanssa tehtävässä sopimuksessa tarkemmin määritetyllä tavalla jokaisen yksittäisen passin ja sen teknisen osan laatu sekä niiden sisältämien tietojen oikeellisuus ja vastaavuus passihakemuksen tietojen kanssa.

Passi on toimitettava ja luovutettava hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle suljettuna lähetyksenä. Passia luovutettaessa on lisäksi varmistuttava, että lähetys luovutetaan oikealle vastaanottajalle.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan passeista annettu valtioneuvoston asetus (705/2006).

  Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Ylitarkastaja
Elina Setälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.