368/2013

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (789/2002) 20 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1106/2009, seuraavasti:

20 §
Menettämisseuraamuksen ja eräiden määräysten täytäntöönpanon hakeminen

Oikeusrekisterikeskus hakee omaisuutta ja poliisiviranomaisen hallussa olevaa rahamäärää koskevaa menettämisseuraamuksen sekä rikoslain (39/1889) 44 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun eläimen tappamismääräyksen täytäntöönpanoa sakon täytäntöönpanosta annetun lain 41 §:ssä säädetyltä poliisilaitokselta. Sakkorekisteriin talletettuihin tietoihin perustuvasta hakemuksesta on ilmettävä tiedot menetetyksi tuomitun omaisuuden sijaintipaikasta, jos omaisuus ei ole poliisiviranomaisen hallussa ja jos Oikeusrekisterikeskuksella on tietoa sijaintipaikasta, ja rahojen tilittämistä varten tarvittavat tiedot.

Oikeusrekisterikeskus hakee sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpanoa ulosottokaaren (705/2007) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetulta viranomaiselta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

  Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2013

Puolustusministeri
Carl Haglund

Lainsäädäntöneuvos
Jaakko Rautio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.