308/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (264/2012) 8 §:n 2 ja 3 kohta sekä 10 §:n 3 momentti seuraavasti:

8 §
Mehu ja kasvistäysmehu

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) kasvistäysmehulla käymiskykyistä mutta ei käynyttä nestemäistä tuotetta, joka ei kuulu elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY soveltamisalaan, joka on saatu sekoittamalla terveitä ja kypsiä, tuoreita tai kylmäsäilytettyjä yhden tai useamman lajin kasviksia ja jonka väri, aromi ja maku ovat tunnusomaisia kyseisen kasviksen tai kyseisten kasvisten täysmehulle. Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin kasviksista eristetty aromi voidaan palauttaa mehuun; sekä

3) tiivisteestä valmistetulla kasvistäysmehulla tuotetta, joka ei kuulu elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY soveltamisalaan ja joka on tehty kasvistäysmehutiivisteestä lisäämällä siihen vettä. Soveltuvin fysikaalisin keinoin saman lajin kasviksista eristetty aromi voidaan palauttaa mehuun. Näin saadulla tuotteella on oltava vähintään vastaavat aistinvaraiset ja analyyttiset ominaisuudet kuin keskivertotäysmehulla, joka on saatu samanlaisista kasviksista.

10 §
Voimaantulo

Tuotteiden, jotka täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset, kaupan pitäminen on sallittua 1 päivään heinäkuuta 2014 asti. Tuotteet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, saadaan kuitenkin myydä loppuun edellyttäen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2013.

  Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013  

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.