85/2013

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen 25 ja 26 artiklaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen (SopS 71/1996) 25 ja 26 artiklaan Madridissa 28 päivänä marraskuuta 2003 tehty muutos tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutoksen 23 päivänä marraskuuta 2007. Hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 11 päivänä joulukuuta 2007.

2 §

Muutoksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2013.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 9/2013)

  Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Hallitussihteeri
Taru Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.