808/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen (247/2010) 6 §:n 3 momentin 5 kohta ja 7  §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1384/2011, seuraavasti:

6 §
Ammatillinen koulutus

Tukikelpoista ammatillista koulutusta ei ole:


5) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 12 artiklassa tarkoitettuun maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevaan neuvontaan liittyvä koulutus;


7 §
Opintokokonaisuus ja koulutukseen käytettävä aika

Tukikelpoisen koulutuksen tulee muodostaa opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuksia. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Opintokokonaisuus tai opintokokonaisuudet on suoritettava 12 kuukauden ajanjakson aikana.  Opintokokonaisuuden tai opintokokonaisuuksien on kuitenkin oltava suoritettuna viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013. Jos opintokokonaisuudella on useampi järjestäjä, näistä yhden tulee olla vastuullinen koulutuksen järjestäjä.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.