538/2012

Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2012

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä, säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on jälkimmäisen lain 11 §:n 4 momentti laissa 1765/2009:

1 §
Lukio, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24—26 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on

1) lukiossa 6 704,40 euroa;

2) ammatillisessa koulutuksessa 11 137,20 euroa; sekä

3) ammattikorkeakoulussa 7 771,56 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitettu taiteen perusopetuksen opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 74,66 euroa.

3 §
Kansalaisopistot

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 82,60 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2013 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Asetusta sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2013.

Valtioneuvosto säätää vuodelle 2013 uudet keskimääräiset yksikköhinnat, jos hyväksytty valtion talousarvio ja sen yhteydessä hyväksytyt lait poikkeavat tässä asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2013.

  Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.