1542/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään turvavarastolain (970/1982) 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Vuonna 2012 voidaan turvavarastointisopimuksia tehdä valtion talousarvion rajoissa lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) 1 §:ssä luetelluista lääkeaineista, apu- ja lisäaineista ja pakkausmateriaaleista sekä seuraavien, suluissa mainittuihin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden turvavarastoinnista:

— Vihannesten ja juuresten kylvösiemenet (07.13 ja 12.09)

— Paahtamaton kahvi (09.01)

— Ruokosokeri (11.10)

— Soijapavut (12.01)

— Rypsin siemenet (12.05)

— Juurikassokeri (12.10)

— Puuvillalinters (14.04)

— Raaka rypsiöljy (15.14)

— Rehuhiiva (21.02)

— Etanoli (22.07)

— Natriumkloridi (25.01)

— Rikki (25.03)

— Kaoliini (25.07)

— Liitu (25.09)

— Tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02 ja 69.03)

— Kipsikivi (25.20)

— Boraatit (25.28 ja 28.40)

— Rautamalmipelletit (26.01)

— Nikkelimalmi ja -rikaste (26.04)

— Molybdeenimalmi (26.13)

— Kivihiili lukuun ottamatta antrasiittia sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia kiinteitä polttoaineita (27.01)

— Kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettu koksi tai puolikoksi (27.04)

— Raakaöljyt (27.09)

— Öljyt kumituotteiden valmistukseen (27.10)

— Voiteluöljyt ja -rasvat (27.10)

— Esitislattu raakaöljy (27.10)

— Moottoribensiini (27.10)

— Lentopetroli (27.10)

— Dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10)

— Raskaat polttoöljyt (27.10)

— Öljyt painovärien valmistukseen (27.10)

— Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt (27.11)

— Vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä)

— Noki (carbon black) (28.03)

— Piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii  (28.04)

— Rikkidioksidi (28.11)

— Hiilidisulfidi (28.13)

— Ammoniakki (28.14)

— Natronlipeä (28.15)

— Bariumhydroksidi (28.16)

— Alumiinihydroksidi (28.18)

— Mangaanidioksidi(28.20)

— Koboltti (28.22)

— Ammoniumperkloraatti (28.29)

— Bariumsulfaatti (28.33)

— Kromisulfaatti (28.33 ja 32.02)

— Mangaanisulfaatti (28.33)

— Polyfosfaatit (28.35)

— Natriumkarbonaatti (28.36)

— Vetyperoksidi (28.47)

— Kalsiumkarbidi (28.49)

— Tolueeni (29.02)

— Metanoli ja glykoli (29.05)

— Voiteluaineiden lisäaineet (29.19, 29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 ja 40.02)

— Polyamiinit (29.21)

— Kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiihdyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30, 29.32, 29.33, 29.34, 38.12)

— Lysiini (29.22)

— Isosyanaatit (29.29)

— Metioniini (29.30)

— A-, D- ja E-vitamiinit (29.36)

— Kaliumsulfaatti (31.04)

— Väriaineet ja painovärien pigmentit (32.03, 32.04 ja 32.05)

— Painoväri (32.15)

— Sulfonihappo (34.02)

— Heksogeeni ja pentriitti (36.02)

— Valoherkät levyt, offsetlevyt, graafiset filmit ja valokuvausfilmit rullissa (37.01 ja 37.02)

— Valonherkkä paperi (37.03)

— Filmien kehitteet (37.07)

— Elektrodimassa (38.01)

— Aktiivihiili (38.02)

— Piimaa (38.02)

— Hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruohojen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet (38.08)

— Öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa käytettävät katalysaattorit (38.15)

— Tulenkestävät laastit (38.16)

— Kemikaalit (38.23)

— HD-polyeteeni (39.01)

— Polypropeeni (39.02)

— ABS- ja SAN-muovit (39.03)

— PVC-massat (39.04)

— Polyeetterit (39.07)

— Painovärien hartsit (38.06, 39.05 ja 39.07)

— Polyamidit (39.08)

— Polyuretaanit (39.09)

— Silikonikumi (39.10)

— Valimohartsit (39.13)

— Ioninvaihtomassat (39.14)

— Muoviset täytelangat (39.16) ja muut muovinauhat (39.20)

— Muoviset teokset (39.26)

— Luonnonkumi (40.01)

— Hydroksiterminoitu polybutadieeni (40.02)

— Synteettinen kumi (40.02 ja 40.05)

— Kumikankaat (40.08 ja 40.16)

— Suodatinpaperit ja kennosuodattimet hengityssuojaimiin (48.23)

— Kudotut puuvillakankaat (52.08—52.11)

— Kudotut synteettiset filamentti- ja katkokuitukankaat (54.07 ja 55.12—55.15)

— Cordkankaat (54.08 ja 59.02)

— Katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat (55.03, 55.06 ja 55.08—55.10)

— Muuntokuidut (55.04)

— Polyamidipaperi ja polyamidikalvo (56.03)

— Kuitukankaiset langat (56.04)

— Kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01 tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstiilikudelmat (59.06)

— Suodatinkankaat ja diafragmakankaat (59.11)

— Kertakäyttöiset hengityssuojaimet (63.07)

— Täyskovametallisten työkalujen teroituslaikat (68.04)

— Kiillepaperinauhat (68.14)

— Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu (70.01)

— Kvartsiputket (70.02)

— Lasikuitulujitteet (70.14)

— Laminaatit (70.19)

— Lasikuitulujitelangat (70.20)

— Ferroseokset (72.02)

— Rauta- ja teräsromu (72.04)

— Dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs, silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuoriporateräs, prosessiputket ja putkiston osat (72. ja 73. ryhmä)

— Tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10 ja 72.12)

— Prosessisäiliöt (73.09)

— Puhdistettu, muokkaamaton katodikupari ja valanteet (74.03)

— Messinkiaihiot (74.03)

— Messinkipyörötangot (74.07)

— Nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03)

— Alumiini (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 ja 76.08)

— Lyijy (78.01 ja 78.02)

— Tina (80.01, 80.02 ja 80.03)

— Vaihdettavat työkalut työstökoneita varten (82.07, 82.08 ja 82.09)

— Juotostarvikkeet (83.11)

— Ydinpolttoaine, kattilat, pumput, puhaltimet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-, höyry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen (84. ryhmä)

— Dieselmoottorit ja niiden osat (84.08 ja 84.09)

— Prosessipumput (84.13)

— Laitetuulettimet (84.14)

— Lämmönvaihtimet, kemianteollisuuden reaktori sekoittimella, tislauskolonni kuumentimella (84.19)

— Nesteiden ja kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet (84.21)

— Levyjauhin, säiliösekoitin, keskipakolingon varaosasarja (84.39)

— Leikkurin varaosasarja (84.41)

— Koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet (84.66)

— Elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73)

— Vierintälaakerit (84.82)

— Yleiskäyttöiset osat (84.85)

— Säätösauvat, säätösauvojen toimintalaitteet ja asennonosoituslaitteet osineen (84., 85. ja 90. ryhmä)

— Sähköteknilliset laitteet (85. ja 90. ryhmä)

— Sähkömoottori deflakerilla (85.01)

— Sähkömagneetit, kestomagneetit ja niihin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teelmät sekä muut laitteet ja osat (85.05)

— Paristot (85.06)

— Akut (85.07)

— Dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11)

— Sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja 85.15)

— Langallisiin puheluihin ja sähkötykseen tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaaltolaitteiden osat (85.17)

— Mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovahvistimet (85.18)

— Äänen ja kuvan talteenotto- tai toistolaitteiden osat ja tarvikkeet (85.22)

— Atk- ja muut tietotallenteet (85.24)

— Radiolennätinlähettimien ja radiopuhelinlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio- ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien, televisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen radioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29)

— Sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvontaa varten (85.30)

— Kuuloon ja näköön perustuvien sähkömerkinantolaitteiden osat (85.31)

— Sähkökondensaattorit (85.32)

— Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista, suojaamista tai liittämistä varten, vastukset, painetut piirit, kytkintaulut ja ohjauspöydät (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 ja 85.38)

— Tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42)

— Sähköhehkulamppujen ja sähköpurkauslamppujen osat (85.39)

— Elektroniputket,  katodisädeputket,  televisiokameraputket ja elohopeatasasuuntausputket, valokennot, pietsosähköiset kiteet, diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puolijohdekomponentit, valoa lähettävät diodit ja elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja 85.42)

— Eristetty sähkölanka (85.44)

— Hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45)

— Eristimet (85.46)

— Sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkeiden eristysosat (85.47)

— Ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laakerit (87.08)

— Lentokoneiden osat (88.03)

— Optiset kuidut, optiset kuitukimput ja optiset kuitukaapelit sekä niiden liittimet (90.01)

— Valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat ja tarvikkeet (90.09)

— Lääketieteessä ja kirurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet (90.18)

— Kestokäyttöiset kaasunaamarit ja niiden osat (90.20)

— Tiheyden, paineen, kosteuden, lämpötilan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai säätöön tarkoitettujen kojeiden osat ja tarvikkeet (90.25, 90.26, 90.32 ja 90.33)

— Ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mittarit (90.28, 90.29 ja 90.32).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 29  päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Hallitussihteeri
Teija Miller

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.