1537/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 11/1981) liittyvään IMDG- säännöstöön Lontoossa 21 päivänä toukokuuta 2010 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.294(87) tehdyt muutokset, joista eduskunta on hyväksynyt säännöstön 1.3 luvun määräykset 9 päivänä joulukuuta 2011, ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä joulukuuta 2011, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu. 

2 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 22 päivänä joulukuuta 2011 annettu laki (1401/2011) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

(Säännöstön muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös antaa muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi. Muutokset ovat myös kokonaisuudessaan yleisessä tietoverkossa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla osoitteessa www.trafi.fi)
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 125/2011)

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.