788/2011

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011

Ympäristöministeriön asetus  ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriön työjärjestyksen (72/2011) 11 §:n, 20 §:n 12) kohdan suomenkielinen sanamuoto, 33 §:n 2 momentti ja 35 §:n 1 momentti seuraavasti:


11 §
Sisäisen tarkastuksen ryhmä

Sisäisen tarkastuksen ryhmä toimii kansliapäällikön alaisuudessa. Se vastaa ministeriön kirjanpitoyksikön sisäisestä tarkastuksesta ja edistää kirjanpitoyksikön sisäistä valvontaa.


20 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


12) kirjanpitoyksikössä todetun väärinkäytöksen ilmoittamista valtiontalouden tarkastusvirastolle ja rikosilmoituksen tekemistä sekä


33 §
Nimitystoimivalta

Ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti valtioneuvosto nimittää ylijohtajan, hallintojohtajan, kansainvälisten asiain johtajan, viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, aluehallintoneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, talousjohtajan, kehittämisjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virkamiehen, henkilöstöpäällikön ja hallitussihteerin. Ympäristöministeriö nimittää tai ottaa muun henkilöstön. 


35 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon ministeriön virka-miehellä on oikeus lain, asetuksen tai valtion virkaehtosopimuksen nojalla tai tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää ympäristöministeriö. Edellä mainitut asiat valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 36 §:n mukaisia virkavapauksia lukuun ottamatta ratkaisee hallintoyksikön voimavarojen ohjaus -ryhmän henkilöstöpäällikkö. Sairauspoissaoloista ja tilapäisistä hoitovapaista ei tehdä päätöstä, jollei poissaolo vaikuta henkilön palkkaukseen.Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2011.

 Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Hallintojohtaja
Aino Jalonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.