924/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/1993) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 974/2001:

1 §

Tällä asetuksella tarkistetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:ssä säädettyjen maksujen suuruus rahanarvon muutosta vastaavasti.

Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä hallinto-oikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:

Tuomioistuin euroa
korkein oikeus
― rikosasia 111
― muu asia 223
korkein hallinto-oikeus 223
hovioikeus
― rikosasia 89
― muu asia 179
hallinto-oikeus 89
käräjäoikeus
― rikosasia ja ulosottolain mukainen muutoksenhakuasia 79
― maaoikeusasia ja riita-asia, jonka käsittely päättyy
― kirjallisessa valmistelussa 79
― suullisessa valmistelussa 111
― yhden tuomarin kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä 145
― täysilukuisessa kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä 179
markkinaoikeus 223
työtuomioistuin 223
2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 22 päivänä joulukuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus (1280/2005).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa asianomaisessa tuomioistuimessa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitusneuvos
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.