605/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 16 §:n 1 momentin ja 24 §:n 4 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, kaksi ensin mainittua laissa 1071/2005 ja viimeiseksi mainittu laissa 1200/2005:

1 §
Perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 17―20 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on:

1) perusopetuksessa 6 503,77 euroa;

2) lukiossa 5 886,49 euroa;

3) ammatillisessa koulutuksessa 10 181,46 euroa; sekä

4) ammattikorkeakoulussa 7 353,62 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus ja kansalaisopistot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 67,25 euroa.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 75,19 euroa.

3 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kirjaston yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen yksikköhinta on 54,09 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 tai, jos eduskunta hyväksyy vuoden 2009 valtion talousarvion mainittua päivää myöhemmin, talousarvion hyväksymisestä.

Asetusta sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2009.

Valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 2009 uudet keskimääräiset yksikköhinnat, jos hyväksytty valtion talousarvio ja siihen liittyvät lait poikkeavat tässä asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion vuoden 2009 talousarvioesityksestä.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Tarja Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.