436/2008

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §

Ydinenergialain (990/1987) mukaisista ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) lupahakemusten käsitteleminen työ- ja elinkeinoministeriössä ilman asiaratkaisua sekä työ- ja elinkeinoministeriön lupapäätökset;

2) ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitetut ennakkotiedot;

3) päätökset huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä;

4) päätökset huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta;

5) päätökset pakollisesta jätehuoltoyhteistyöstä; sekä

6) ydinjätehuollon valvontaan ja ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisen valvontaan kuuluva muu valvonta kuin 1―5 kohdassa tarkoitetut päätökset.

3 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään liitteenä olevan hinnaston mukaiset maksut.

Ydinenergialain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetusta lupaehtojen muuttamisesta peritään kolme neljäsosaa hinnastossa mainitusta maksusta.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin hakemuksiin.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Talouspäällikkö
Taina Vähimaa

Liite

Hinnasto
Suorite Maksu euroa
1. Luvat ydinenergian käyttöön
1.1. Tuontilupa 440,-
1.2 Lupa yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen 440.-
1.3. Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen tilapäinen käyttö Suomen alueella 8 410,-
2. Ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu ennakkotieto toiminnan luvanvaraisuudesta 250,-
3. Hakemuksen käsitteleminen ilman asiaratkaisua 250,-
4. Ydinjätehuolto
4.1. Ydinjätehuollon vuotuinen valvontamaksu
4.1.1. Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen 6 220,-
4.1.2. Muut jätehuoltovelvolliset 1 350,-
4.2. Päätös huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä 6 060,-
4.3. Päätös huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta 6 060,-
5. Varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin
5.1. Varautumisvelvollisuuden vuotuinen valvontamaksu
5.1.1. Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen 8 000,-
5.1.2. Muut jätehuoltovelvolliset 1 700,-

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.